Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (8/24) · 1:16

Příklad 10 Z kvádru ABCDEFGH se vyřízne jehlan ABCDV. Vrchol V je středem stěny EFGH. Určete, kolikrát je objem kvádru větší než objem jehlanu.

video