Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (11/24) · 1:59

Příklad 13 Ve firmě je 200 zaměstnanců, mezi nimiž je 140 techniků. Průměrný plat techniků je M. Průměrný plat zbývajících 60 zaměstnanců firmy je o 50 % vyšší než průměrný plat techniků. Vyjádřete průměrný plat všech zaměstnanců firmy v závislosti na veličině M.

video