Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (12/24) · 1:51

Příklad 14 Petr s Radkem si chtějí koupit stejnou knihu. Petrovi ke koupi knihy 250 korun chybí, Radkovi naopak 150 korun přebývá. Radek má třikrát více korun než Petr. Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočtěte cenu knihy.

video