Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (13/24) · 2:36

Příklad 15 Pro x∈ℝ určete definiční obor rovnice s logaritmy (podmínky) a rovnici vyřešte.

video