Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (14/24) · 3:51

Příklad 16 Obrazec se skládá z tmavé a bílé plochy. Tmavou plochu tvoří část čtverce ABCD a půlkruh s průměrem AD. Bílou plochu tvoří kruh se středem B a průměrem XY. Platí: |AB|= 40 cm, |XY|= 20 cm.

video