Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (19/24) · 1:23

Příklad 21 Doplňte do rámečků taková celá čísla, aby platila rovnost.

video