Mezní užitek a rozpočtové linie
Mezní užitek a rozpočtové linie (2/7) · 7:42

Vyrovnání mezního užitku z utraceného dolaru Proč by se měl mezní užitek z utraceného dolaru teoreticky rovnat poslednímu přírůstku zakoupeného zboží?

Navazuje na Vzácnost, produkční možnosti, preference.
V minulém videu jsme přemýšleli, jak bychom alokovali našich 5 dolarů mezi čokoládové tyčinky a ovoce. A způsob, jakým jsme to udělali, byl velmi logický. Přemýšleli jsme nad tím, jak velké speciální potěšení bychom dostali za každý dolar. A viděli jsme, že za náš první dolar jsme dostali hodně potěšení za naše peníze. A tohle je jen jiný způsob, jak říct potěšení za peníze: mezní užitek z ceny. Měli jsme hodně užitku z ceny, když jsme začínali s první čokoládovou tyčinkou, trochu méně z další čokoldávé tyčinky, ale stále více, než bychom měli z libry ovoce. Potom více z další čokoládové tyčinky. A potom a jenom potom bychom začali kupovat nějaké ovoce, nějaké libry ovoce. Co chci v tomto videu udělat je zobecnit to. Chci se zamyslet nad možná více spojitým případem, kde můžeme kupovat velmi malé přírůstky každého produktu. Nemusí to být kusy jako čokoládové tyčinky. A co udělám, že nakreslím mezní užitek z ceny, což je opravdu potěšení za vaše peníze, na svislou osu. Sem na tuto osu. Tohle je mezní užitek z ceny. A řekněme, že roste z 0 na 100. Bude 50. A na číslech ve skutečnosti příliš nezáleží. A potom tohle budou dolary utracené... nebo vaše peníze. Tohle je potěšení za vaše peníze a tohle jsou vaše peníze. Tohle je 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Teď uděláme dva libovolné produkty. Řekněme, že tento produkt vypadá nějak takhle. A znovu máte klesající užitek, když získáváte více a více tohoto produktu. V případě ovoce, čím více liber ovoce získáte, tím více vás ovoce omrzí, tím méně ovoce potřebujete nebo tím méně ovoce chcete za každou další libru. Může to být cokoli. Tohle platí pro většinu věcí. Tohle je produkt A. Může to také být služba. Produkt A. Napíšu to takhle. Tohle je mezní užitek A z ceny A. Nyní mám další produkt. Řekněme, že můj další produkt by vypadal nějak takhle. Tohle je můj mezní užitek z produktu B za cenu B. Říká se potěšení za peníze. Pro začátek... a ani nebudu omezovat, kolik máme peněz. Chci se jen zamyslet nad tím, jak ty peníze utratíme. Kdybych utratil... kdybych měl cent, za co bych ten cent utratil? A předpokládám, že bych si mohl koupit tyhle super malé kousky, malé jako ten cent nebo i zlomek centu. Kdybych měl cent a přemýšlel bych, kde za moje peníze, za tenhle cent dostanu největší potěšení. Jasně ho dostanu s produktem A. Utratil bych ten cent za produkt A a dostal bych takové potěšení za moje peníze. Což by byla celá tahle část, celá tahle část zde. Vybarvím to. Nejprve to utratím právě za A. Udělám to barevně, aby to bylo lépe vidět. Touhle modrou barvou. Utratím to za A. Ve skutečnosti, kde bych utratil můj první dolar? Za celý první dolar získávám větší potěšení za mé peníze z A. Můj první dolar bych utratil za A. A celkový užitek, který získám, bude ve skutečnosti oblast pod touto křivkou. Bude to celá tahle oblast. Budou to dolary krát cena mezního užitku. To vám samozřejmě dá oblast tohoto obdélníku. Důvod, proč to nebude oblast tohoto většího obdélníku, byla by to oblast pod křivkou, je že nedostáváte mezní užitek 100 z ceny celého dolaru. Celou dobu to klesá. A tak váš skutečný celkový mezní užitek je jen oblast pod tímto. A když si to vypočítáte, porozumíte tomu lépe. Ale přemýšlejme ještě jednou, kde utratíme náš dolar. Vlastně i potom, co utratíme dolar, náš další cent bude stále utracen za produkt A, protože stále dostáváme větší potěšení za peníze. Stále dostáváme větší potěšení za peníze celou dobu až sem. Nyní se stane něco zajímavého. Utratili jsme dva dolary. Utratili jsme naše první dva dolary za produkt A, protože dostáváme větší potěšení za naše peníze. I přesto, že to potěšení klesalo s každým centem nebo zlomkem centu, který jsme utratili. Ale za co nyní utratíme náš další cent? Utratili bychom ho znovu za produkt A. Ale podívejte. Můžeme získat zhruba stejný mezní užitek spotřebou produktu B. Můžeme skočit rovnou sem a utratit to za produkt B. Za co můžeme utratit náš další dolar? Dostaneme zhruba stejný mezní užitek, ať spotřebujeme trochu více produktu B nebo trochu více produktu A. Můžeme udělat obojí. Pokud spotřebujeme trochu více produktu A, potom bychom mohli získat větší mezní užitek spotřebou produktu B. Co bychom udělali, když se dostaneme k této hranici, v podstatě utratíme každý další zlomek centu, v podstatě to budu chtít rozdělit mezi produkt A a produkt B. Pokud spotřebujeme příliš mnoho jednoho a budeme klesat na téhle křivce, můžeme získat větší užitek z tohoto. Pokud spotřebujeme příliš mnoho tohoto, můžeme získat větší užitek spotřebou tohoto. Je zde velmi zajímavý jev. Za předpokladu, že nakonec spotřebujeme dostatek, že koupíme něco z.... samozřejmě jsme začali kupovat produkt A, protože měl větší užitek alespoň za těchto pár prvních dolarů. Ale předokládejme, že skončíme tak, že koupíme mix dvou, které... že skončíme spotřebou... když utratíme více než 2 dolary, dojde k zajímavé věci. Mezní užitek projektu... mezní užitek B nebo mezní užitek z ceny produktu B, který jsem utratil za poslední malý přírůstek, bude stejný jako mezní užitek z ceny toho posledního přírůstku A. Kdyby B bylo, nevím, kdyby to bylo ovoce a řekněme A byla čokoláda, ale mohli bychom si ji koupit jen jako velmi malé kousky. Říkáme za poslední zlomek libry ovoce, spotřebováváte nebo získáváte stejný mezní užitek z ceny, který dostáváte z posledního zlomku tyčinky nebo zlomku libry čokolády. Existuje obecný princip a opravdu vychází z této velmi přímočaré věci, že jakmile můžete získat lepší mezní užitek z něčeho jiného, začnete to spotřebovávat. Ale potom začnou vypadat stejně a vy budete rozdělovat své peníze mezi tato dvě zboží. Obecný princip je, když alokujete peníze mezi dvě zboží za poslední přírůstek... Ne přes hranici, jen poslední přírůstek, to je proč je slovo mezní tak důležité. za poslední unci čokolády versut ta úplně poslední unce ovoce. Mezní užitek z ceny za poslední přírůstek jednoho zboží bude stejný jako mezní užitek z ceny druhého zboží. Nyní chci opravdu zdůraznit, co tohle znamená. Neříká to, že mezní užitek z ceny dvou zboží je stejný. A ani to, že jedno je lepší než druhé. Jen to říká, když utrácíte peníze, řekněme, že utrácíte dostatek peněz, abyste si koupili obě. V určitém okamžiku se dostanete na hranici, kde jste mezi těmi dvěma neutrální, kde mezní užitek z ceny je stejný z přírůstku B jako z přírůstku A. A v tomto okamžiku budete jen pokračovat v přepínání mezi těmi dvěma produkty. Protože samozřejmě, když se příliš zaměříte na tento zde. Řekněme, že se zaměříte a v tom okamžiku přepnete a začnete kupovat hromadu produktu B. To nedává smysl, protože jste kupovali produkt B, když jste mohli získat vyšší mezní užitek nákupem produktu A. A to je stejný důvod, proč jste jen nesnižovali A, protože jste mohli získat vyšší mezní užitek. Tohle je blíž, nevím, 75, zatímco tady získáváte jen 70.
video