Mezní užitek a rozpočtové linie
Mezní užitek a rozpočtové linie (3/7) · 8:43

Odvození křivky poptávky od vylepšování mezního užitku z dolaru Co se stane s poptávaným množstvím, když se změní cena?

Navazuje na Vzácnost, produkční možnosti, preference.
Několik videí zpátky jsme viděli, že můžeme maximalizovat celkový užitek vzhledem k výdaji 5 dolarů výpočtem mezního užitku z dolaru za každý další dolar, který můžeme utratit za každé z těchto zboží a potom to pro každý dolar maximalizovat. Náš první dolar... dostali jsme 100 bodů užitku z dolaru za první čokoládovou tyčinku a to bylo více než první ovoce. Tohle je, za co jsme to utratili. Potom jsme získali více za druhou čokoládovou tyčinku než za tuhle první libru ovoce, utratili jsme to tam. Potom za třetí libru nebo za třetí čokoládovou tyčinku. Potom to bylo stejné jako utratit to za první libru ovoce. Potom jsme utratili další 2 dolary za první libru ovoce, protože cena ovoce byla 2 dolary. Co chci v tomto videu udělat je prozkoumat, co se stane, když změním cenu čokoládových tyčinek. Co se stane s naším mezním užitkem z dolaru? Zejména co se stane s poptávaným množstvím? Když se zamyslíte nad tím, co děláme, zjistili jsme s cenou 1, jaké bylo poptávané množství, poptávali jsme 3 tyčinky. Když změníme cenu a dostaneme jiné poptávané množství. V podstatě začínáme zakreslovat naši křivku poptávky a ve skutečnosti můžeme odvodit naši křivku poptávky z této informace zde. Podívejme se, jak bychom to mohli udělat. Předpokládejeme, že naše čokoládové tyčinky stojí 2 dolary. Nyní budeme počítat. Mezní užitek z dolaru... To se vztahuje na oba tyto sloupce. Tohle je, kolik to bylo při 1 dolaru za tyčinku, tohle je nyní, když jsou to 2 dolary za tyčinku. Za tuhle první tyčinku stále získáváme 100 bodů mezního užitku, ale nyní jsou to 2 dolary. 100 děleno 2 mi dá 50 bodů mezního užitku z dolaru. Potom pro další tyčinku dostanu 80 bodů mezního užitku. Stále si to užívám, ale užívám si to trochu méně, ale platím za to 2 dolary. Dostávám 80 děleno 2, to je 40 bodů. Víte, dávám tyhle doplňkové jednotky, 40 bodů z dolaru. Potom ta třetí tyčinka je 30 bodů z dolaru. Potom čtvrtá tyčinka je 20 bodů z dolaru. Jak utratím svých 5 dolarů? Udělám to trochu... Udělám to zde. Jak bych utratil svých 5 dolarů nyní? Můj první dolar,kde bych dostal největší mezní užitek z dolaru? Kde bych získal největší potěšení za své peníze? Za můj úplně první dolar si buď mohu koupit polovinu tyčinky, mohl bych si koupit tady polovinu a předpokládám, že pro jednoduchost dostanu stejný užitek z dolaru z první poloviny tyčinky a z první tyčinky. To je konstantní, dokud nezískám celou tyčinku. To také platí a i když koupím zlomek libry zde. Můj první dolar... Nemohu použít tato čísla. Tohle je, když tyčinky stály 1 dolar jedna. Nyní stojí 2 dolary tyčinka. Tohle je skutečnost. Nyní mi to v podstatě dává smysl, alespoň za ten první dolar si mohu koupit polovinu libry svého ovoce při mezním užitku 60 z dolaru. Můj první dolar půjde na 0,5 libry ovoce a dostanu mezní užitek z dolaru 60. Na co půjde můj druhý dolar? Stále mohu získat druhou polovinu libry s mezním užitkem 60. Pamatujte si, že tyhle zde musíme ignorovat pro účely tohoto tvrzení nebo pro účely tohoto scénáře. Stále mohu získat další polovinu libry s mezním užitkem 60 z dolaru. Nyní koupím další polovinu libry ovoce a můj mezní užitek z dolaru je 60. Za co bude utracen můj třetí dolar? Mohu ho utratit nyní při ceně dolar za polovinu tyčinky nebo 2 dolary za čokoládovou tyčinku nebo dolar za polovinu tyčinky, 2 dolary za tyčinku, tady za ovoce. Ve skutečnosti jsem neutrální. Mohu to utratit. Jen pro legraci to utratím za polovinu čokoldové tyčinky a můj mezní užitek z dolaru je 50. Potom můj čtvrtý dolar... Ještě jednou mohu zde udělat pár jiných věcí. Mohu si koupit další polovinu tyčinky, protože si mohu koupit celou tyčinku až při tomto mezním užitku z dolaru. Tak proč to neudělat? Koupím další polovinu čokoládové tyčinky, nyní mám celou čokoládovou tyčinku. Ještě jednou jsem schopen dál kupovat při užitku 50 z dolaru. Potom co udělám s mým pátým dolarem? Nechci si již kupovat čokoládové tyčinky, protože můj mezní užitek z dolaru za čokoládovou tyčinku... protože jsem vyčerpal, co si mohu koupit při tomto užitku, tomto užitku z dolaru. Můj mezní užitek z dolaru nyní klesl, ale nyní stále mohu kupovat ovoce při stejném užitku 50. Nyní s tím dolarem, kdy ovoce je 2 dolary za libru, mohu koupit další polovinu libry ovoce při mezním užitku z dolaru 50. Nyní kupuji další polovinu libry ovoce při mezním užitku z dolaru 50. Můžete vypočítat celkový užitek, který jsem získal. Tohle je mezní užitek z dolaru a tohle je utracený dolar při mezním užitku z dolaru. Můj celkový užitek, měl bych říct mezní užitek je přírůstek, ale můj celkový užitek je nyní 60+60 je 120, plus 50+50+50. To je 120+150=270 celkového užitku. Daleko zajímavější je... přemýšlejme o množství čokoládových tyčinek, které jsem nyní koupil, jakmile cena vzrostla. Nyní jsem koupil přesně 1 čokoládovou tyčinku. Můžete říct, že můj třetí a čtvrtý dolar jsem utratil za jednu tyčinku tady. Koupil jsem jednu tyčinku. Zamysleme se nad tím, všechno ostatní je stejné. Pamatujte ceteris paribus (jsou-li ostatní stejné). Nezměnili jsme cenu ovoce, nezměnili jsme preference spotřebitele, což by změnilo čísla vašeho mezního užitku zde. Všechno ostatní je stejné. Co se stalo, když jsme změnili cenu čokoládových tyčinek? Zapíšu to. Přemýšlejte o čokoládě. Když přemýšlíme jen o čokoládových tyčinkách. Napíšu cena a množství. Když byla cena 1dolar, poptávané množství byly 3 tyčinky. To bylo první video o mezním užitku, které jsme viděli. Poptávali jsme 3 tyčinky. Nyní, když cena vzrostla na 2 dolary, poptávané množství je přesně jedna tyčinka. Mohli bychom udělat všechno mezi tím. Mohli bychom vidět, co se děje, když je cena 1,50 dolaru nebo když je cena 50 centů. Když v podstatě snížíme cenu. Viděli bychom jak... a mohlo by v podstatě dojít k situaci, kdybyste museli mít vyšší množství, zejména když snížíte cenu. Ale tím, za předpokladu, že zde máte dostatek řad, a my to tak nemusíme mít, když snížíte cenu. Za poředpokladu, že máte mezní užitek při různém množství za dvě zboží, můžete přesně zjistit, kolik čokolády by si někdo koupil s danými různými změnami v ceně. Nejméně máme 2 body pro křivku poptávky. Když předpokládáme, že tohle je cena a tohle je množství tady. Když byla cena 1 dolar, poptávané množství bylo 3. A když byla cena 2 dolary, poptávané množství je 1. Máme 2 body pro naši křivku poptávky. Naše křivka poptávky může vypadat nějak takhle. Kdyby byla lineární, byla by rovná. Bylo by to rovné nějak takhle. Ale my máme nejméně 2 body na křivce a můžeme zkoušet při různých cenách při použití těchto informací, abychom zjistili přesný tvar této křivky.
video