Mikroekonomie

Mezní užitek a rozpočtové linie

Co je mezní užitek? Co je rozpočtová linie? Co jsou indiferenční křivky?

59 minut

Mezní užitek 12 m

Co je mezní užitek a co mezní výhoda?

Vyrovnání mezního užitku z utraceného dolaru 8 m

Proč by se měl mezní užitek z utraceného dolaru teoreticky rovnat poslednímu přírůstku zakoupeného zboží?

Odvození křivky poptávky od vylepšování mezního užitku z dolaru 9 m

Co se stane s poptávaným množstvím, když se změní cena?

Rozpočtová linie 4 m

Co si mohu koupit se svým příjmem?

Indiferenční křivky a mezní míra substituce 11 m

Co jsou indiferenční křívky?

Optimální bod na rozpočtové linii 9 m

Ve kterém bodě na rozpočtové linii se maximalizuje mezní užitek?

Druhy indiferenčních křivek 6 m

Indiferenční křivky pro normální statky, substituty a dokonalé komplementy.