Mezní užitek a rozpočtové linie
Mezní užitek a rozpočtové linie (4/7) · 3:56

Rozpočtová linie Co si mohu koupit se svým příjmem?

Navazuje na Vzácnost, produkční možnosti, preference.
V tomto videu chci představit myšlenku rozpočtové linie. A pravděpodobně to není nová myšlenka. Je to odvozená myšlenka. Často jste to viděli v úvodním kurzu algebry, kde jste dostali určitou částku peněz a můžete ji utratit za určitou kombinaci zboží. Všechny různé možnosti, které si můžete ve skutečnosti koupit, to je ve skutečnosti rozpočtová linie. Řekněme, že máte příjem a obojí to udělám abstraktně a konkrétně. Udělám to s proměnnými a potom to udělám se skutečnými čísly. Řekněme, že váš příjem v měsíci je Y. A řekněme, že všechny své peníze utratíte. Váš příjem se tedy rovná vaším výdajům. V našem malém modelu předpokládáme, že žádné peníze nebudete spořit. A abychom ukázali, jak hodně můžeme zjednodušit model, budeme předpokládat, že můžete peníze utratit za 2 různá zboží. A tak můžeme vlastně zakreslit všechny kombinace do dvourozměrné roviny jako je tady ta obrazovka. Samozřejmě, že většina lidí nakupuje mnohem více nebo si alespoň vybírají mezi více než dvěma zboží. Ale řekněme, že si můžete vybrat mezi 2 zboží a vezměme zboží, které jsme použili v posledních videích. Ta 2 zboží, která si můžete koupit, jsou čokoláda a ovoce. Čokoládu si můžete koupit po tabulkách nebo ovoce po librách. Jaké budou vaše výdaje za předpokladu, že jste vše utratili za čokoládu nebo ovoce? Bude existovat částka, kterou jste utratili za čokoládu. Bude to cena čokolády krát množství čokolády, které jste koupili, což je počet tabulek. A potom částka, kterou jste utratili za ovoce, bude cena libry ovoce krát množství ovoce. Například, když Y=20 dolarů za měsíc a cena...vlastně to zakreslíme za chvilku. Cena čokolády se rovná 1 dolaru za tabulku a cena ovoce se rovná 2 dolarům za libru. Myslím, že tohle byly ceny, které jsem použil za libru ovoce. Potom najednou, budete vědět co je tohle, budete vědět, co je tohle a co je tohle. Víte, co jsou P a co je Y a potom můžete zakreslit do grafu jedno z těchto množství vzhledem k druhému. Můžeme zakreslit množství čokolády na tuto osu a množství ovoce na tuhle osu. Zaprvé, když to budeme chtít znázornit na grafu, líbí se mi, když jsem dal množství čokolády na tuhle svislou osu. Chtěl bych vyřešit tuhle rovnici pro množství čokolády jako funkci množství ovoce a to by mělo jít pěkně znázornit graficky. Vyzkoušíme to. Nejprve jenom tohle přepíšu bez výdajů mezi tím. Máme náš příjem, náš příjem Y se rovná ceně čokolády krát množství čokolády plus cena ovoce krát množství ovoce. Nyní to chci vyřešit pro množství čokolády. Udělám to oranžovou, abychom věděli, že tohle je tohle právě tady. A nejlepší způsob, jak to udělat, je odečíst od obou stran. Odečteme cenu ovoce krát množství ovoce a můžu nejprve nahradit ta čísla a to by to vlastně mohlo být trochu jasnější k pochopení. Ale nejprve to chci nechat obecné. Vidíte, že nemusíte použít tahle čísla, můžete zde vidět obecný výsledek. Odečtu to od levé strany a od pravé strany. Smyslem je zbavit se toho na pravé straně. Tohle se vykrátí, levá strana bude váš příjem mínus cena ovoce krát množství ovoce. Tohle se bude rovnat vaší pravé straně, což je jen cena čokolády krát množství čokolády. Nyní když to chcete vyřešit pro množství čokolády, vydělíme obě strany cenou čokolády a dostanete to. A prohodím strany. Dostanete množství čokolády se bude rovnat vašemu příjmu děleno cenou čokolády mínus cena ovoce krát množství ovoce, to vše lomeno cenou čokolády. Všechno tohle lomeno cenou čokolády. Vlastně můžeme tahle čísla nahradit a potom můžeme zakreslit to, jak v podstatě bude vypadat tato rozpočtová linie. V naší situaci 20, Y=20, cena čokolády se rovná 1. Tento výraz zde 20 dolarů měsíčně lomeno 1 dolar za tabulku, což vám ve skutečnosti dá 20 tabulek měsíčně, když vyřešíte jednotky. Tento výraz zde se zjednoduší na 20. Tohle je vlastně zajímavý výraz. Váš příjem v dolarech děleno cenou skutečného zboží nebo služby. Můžete se na tenhle výraz dívat jako na váš skutečný příjem. Důvod, proč se to nazývá skutečný příjem, je, že to v podstatě stabilizuje, kolik jsou vaše výdělky vzhledem k tomu, co si můžete koupit. Stabilizuje to k určitému skutečnému zboží. Není to svázané s nějakým abstraktním množstvím jako peníze, které mají vždycky měnící se kupní sílu. Co si můžete koupit za 20 dolarů v roce 2010 se velmi liší od toho, co jste si za 20 dolarů mohli koupit v roce 1940. Tady když dělíte váš příjem cenou nějakého zboží, skutečně vám to říká jaký je váš příjem vzhledem k tomuto zboží. Můžete se na svůj příjem dívat jako na 20 dolarů měsíčně nebo se můžete na svůj příjem dívat, když jste chtěli váš příjem v tabulkách čokolády. Můžete říct: Můj příjem je... Mohu si koupit 20 tabulek čokolády každý měsíc. Mohu říct, že můj příjem je 20 tabulek čokolády měsíčně. Bude to pro vás ekvivalent za předpokladu, že byste mohli prodat tabulky čokolády za stejnou cenu, za jakou byste je mohli koupit. A to je jaksi předpoklad. Ale můžete říct: Mám ekvivalentní příjem 20 tabulek měsíčně. Také to můžete udělat v ovoci. Mám ekvivalent příjmu 20 děleno 2, 10 liber ovoce měsíčně. Svazuje to váš příjem se skutečnými věcmi ne s abstraktním množstvím jako peníze. Každopádně tohle se bude rovnat... Napíši to zde. Moje množství čokolády se bude rovnat tomuto výrazu zde, což je 20. Pokud chcete použít jednotky, bude to 20 tabulek za měsíc. A můžete udělat malou směrovou analýzu, abyste na tohle přišli. Můžete s jednotkami zacházet jako s čísly a uvidíte, jak se vykrátí. 20 tabulek měsíčně mínus cena ovoce děleno cenou čokolády. 2 dolary za libru ovoce. Cena ovoce budou 2 dolary a vlastně se chci podívat na jednotky, protože to je zajímavé. Napíši to sem. Cena ovoce se rovná 2 dolarům za libru. Napíši to takhle. 2 dolary za libru ovoce. Ukáži vám, jak se vykrátí jednotky. Potom to dělíme cenou čokolády. Děleno cenou čokolády, která se rovná 1 dolaru za tabulku čokolády. Výpočet je poměrně přímočarý. Dostaneme 2, ale jednotky jsou docela zajímavé. Máte dolar a čitatel čitatele a dolar čitatel jmenovatele se vykrátí. Můžete se na to dívat jako, že tohle bude stejná věc, jen se koukáte na jednotky. Tohle bude... Je to stejné jako čitatel krát obrácený jmenovatel zde. Můžete říct 2 dolary za libru krát převrácená hodnota 1 je 1, krát 1 tabulka za dolar. Potom se dolary vykrátí a vám zbydou 2 tabulky za libru ovoce. Co jsme zde ve skutečnosti udělali, tento výraz zde nám udává tabulky čokolády za libru ovoce. Je to zjednodušené na 2 tabulky čokolády za libru ovoce. Ve skutečnosti vám to udává náklady obětované příležitosti na libru ovoce. Říká, můžete si koupit libru ovoce, ale vzdáte se tím 2 tabulek čokolády. Protože cena... Mohli byste získat 2 tabulky čokolády za každou libru ovoce. Můžete na to pohlížet jako na relativní cenu. Tohle zde je relativní cena ovoce v tomto příkladu. Říká vám, jaké jsou náklady obětované příležitosti. Říká vám, kolik stojí ovoce z hlediska tabulek čokolády. Bez ohledu na to, tohle číslo je docela přímočaré, byly to 2. Mínus 2 krát množství ovoce. Tohle je docela jednoduché zakreslit. Pokud je množství ovoce 0, naše množství čokolády je 20. Tohle tady bude 20. Tohle je 20, tohle bude 10. Tohle je 15, tohle je 5. Tohle zde je bod na naší rozpočtové linii. A existuje mnoho způsobů, jak o tom můžete přemýšlet. Jeden způsob je, že řeknete, když si nekoupíte žádnou čokoládu, když je množství čokolády 0, jaké bude množství ovoce? Potom to můžete vyřešit nebo můžete jen říct: Podívejte, kdybych měl 20 dolarů měsíčně, pak to všechno utratím za ovoce. Mohu si koupit 10 liber ovoce. Dalo by se říct, že tohle zde je 10. Řekněme, že tohle zde je 10, tohle je 5. Toto je také na naší rozpočtové linii. A každý bod mezi bude na naší rozpočtové linii. ... Jiný způsob, jak byste tohle mohli udělat a tohle vychází přímo z vašeho typického základního kurzu algebry. Můžete říct: Když v tomto případě považujete tohle za osu Y, řeknete, že váš průsečík s osou y... řeknete, že váš průsečík s množstvím čokolády je 20 a potom je můj sklon -2. ... Za každou libru ovoce, kterou koupím navíc, se musím vzdát 2 liber čokolády. Můžete se na to také dívat jako na náklady obětované příležitosti za ovoce. Vidíte tento sklon, když jdeme dopředu, když koupíme jednu libru ovoce navíc, vzdáváme se 2 tabulek čokolády. Jedno tvrzení, které jsem řekl... Řekl jsem, že každý bod na této linii je možnost. A mohu to říct pouze tehdy, když předpokládáme, že obě tato zboží jsou dělitelná zboží. Což znamená, že můžeme koupit jejich libovolně malá množství. Mohli bychom si koupit desetinu tabulky čokolády zejména v průměru. Nebo bychom si mohli koupit setinu libry ovoce. Kdyby nebyly dělitelné, jsou nedětlitelné a potom by celková množství byly ty body možností. Budeme předpokládat, že jsou dělitelná, zejména pokud obchod prodává jen nedělitelné tabulky čokolády. Když si koupíte tabulku čokolády každé čtyři měsíce, kupujete si průměrně 0,25 tabulek čokolády měsíčně. I toto v průměru, téměř cokoli je zde dělitelné. Tato linie zde ukazuje všechny kombinace, které si můžeme koupit. Všechny kombinace dělitelného zboží, které si můžeme koupit, když utratíme všechny své peníze. Tohle tady je naše rozpočtová linie. Libovolná kombinace mimo je nedostupná. Nemáme na ni dostatek peněz. Jakákoli kombinace tady dole je dostupná. Ve skutečnosti bychom skončili s penězi navíc, pokud jsme pod rozpočtovou linií. Tohle všechno se nijak neliší od toho, co jsme viděli u hranice výrobních možností. Vzpomeňte si, měli jsme křivu, která skutečně ukazovala všechno... když jsme vyráběli 2 zboží, jaké kombinace zboží jsme mohli vyrábět. Cokoli na té křivce na hranici produkčních možností bylo efektivní. Cokoli mimo bylo nedosažitelné a cokoli uvnitř bylo dosažitelné ale neefektivní.
video