Náklady (průměrné, mezní, fixní a variabilní)
Náklady (průměrné, mezní, fixní a variabilní) (4/4) · 11:49

Fixní, variabilní a mezní náklady. Jaký je rozdíl mezi průměrnými fixními, variabilními a mezními náklady?

Navazuje na Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti, Mezní užitek a rozpočtové linie.
V Khan Academy pracujeme na různých typech softwarových projektů, a musíme přemýšlet, jaké je optimální množství programátorů, které bychom měli najmout? A přemýšlíme o tom, jak velkou produktivitu získáváme z programátora, když pracujeme na daném softwarovém projektu. Již jsem připravil tabulku. Nebudu schopen psát rukou, ale budu jen schopen do ní vpisovat. Tohle je Microsoft Excel. V tomto řádku mám různý počet programátorů. A můžeme říci, že na základě různých studiích nebo studii odvětví nebo dřívější zkušenosti, nám tohle říká, kolik řádků programového kódu můžeme dostat za měsíc. A samozřejmě řádky s kódy nejsou možná tou správnou cestou, jak věci měřit, protože někdo může napsat dobré řádky nebo špatné řádky kódu. Ale řekněme, že to je jeden způsob měření produktivity pro softwarové inženýry. První věc, kterou budu chtít vědět, je jaké jsou mé fixní náklady? Kolik se chystám utratit? Bez ohledu na to, kolik softwarových inžernýrů se chystám najmout na tento projekt. Ale v zájmu tohoto videa, moje fixní náklady budou kanceláře a elektřina. A předpokládejme, že mám velikou kancelář, která pojme jakékoliv množství programátorů. To je fixní náklad, to se nezmění v závislosti na počtu programátorů, které mám. A další fixní náklad, řekněme, že mám na tento projekt projektovou manažerku, které budu platit mzdu, aby v podstatě pomohla zaměřit se na to, co by tento software měl ve skutečnosti dělat. Její plat je, řekněme, 10 000 dolarů měsíčně a pak dalších 5 000 dolarů měsíčně pro každého v kanceláři. Přijde to na 15 000 dolarů měsíčně. A to se nezmění bez ohledu na to, kolik mám programátorů. Půjdu do Excelu, přejdu sem dolů. A přetáhnu to sem dolů. A bude to 15 000 dolarů ve fixních nákladech. Nezáleží ne tom, kolik programátorů, nakonec najmu. A teď variabilní náklady, předpokládejme pro úplnost, někdy lidé... Řekněme, že úplná odměna za práci programátora je 10 000 dolarů za měsíc. Když zahrnete náklady jejich platu, když zahrnete náklady jejich zdravotního pojištění, zahrnete lahůdky, které snědí ve firemní jídelně, ať je to cokoliv. Bude to 10 000 dolarů za měsíc. Mé celkové variabilní náklady budou 10 000 dolarů násobené počtem programátorů. Tady napíši rovná se. A napíši, že to bude 10 000 dolarů za programátora násobené, malá hvězdička, zmáčkl jsme SHIFT a 8, abych napsal hvězdičku, násobené, a můžu říct násobené čímkoli, co je v buňce. Vidíte, je to buňka D7. Nechte mě posunout to, abyste viděli buňky, vlastně buňku D7, zmáčknu enter a ta buňka je 10 000 dollarů násobené D7, což je právě tato. Vybral jsem to a můžu zmáčknout enter a teď , nic to není. Teď to zmenším, abyste vše viděli trochu lépe. Trochu to zmenším,moc mi to nejde. OK, už to mám. Kolik budou mé celkové náklady? Mé celkové náklady jsou mé fixní náklady plus mé variabilné náklady. Bude se to rovnat... Používám kurzorové klávesy. Bude se to rovnat F7, to je buňka F7 plus tato, plus mé variabilní náklady. Mé celkové náklady jsou mé fixní náklady plus mé variabilní náklady a je to 15 000 dolarů A vlastně to můžu udělat pro každý řádek tady. Jedna opravdu užitečná věc v tabulce je, definuji tuto buňku jako 10 000 dolarů krát cokoliv, co je tato buňka. Co můžu teď udělat je.... Můžu to stáhnout dolů. A pro každý z nich to bude 10 000 dolarů krát třetí buňka směrem doleva. Tohle bude 10 000 krát D8. Tohle bude 10 000 krát D9 nebo... Můžeme tady vidět 10 000 krát D9. Můžete kliknout sem, právě vidíte jaký to je vzorec, 10 000 krát D9. Stažením tohoto dolů , dostanete správný vzorec až dolů. A teď celkové náklady pro každý řádek budou druhá zleva plus první zleva a když to stáhnu dolů, udělám to pro každý řádek. Tohle je 25, je to 15 plus 10. 105 je 15 plus 90 000, naše celkové náklady jsou fixní náklady plus variabilní náklady. Teď se zamyslíme nad průměrnými fixními náklady a průměrné fixní náklady, budeme o tom přemýšlet ve fixních nákladech vyprodukovaných za řádek kódu. A právě zde řádek kódu vyprodukoval 0, vydělíme to 0, což není definované. Můžeme to nechat prázdné, ale tohle můžeme vyplnit. Naše celkové fixní náklady, tohle budou naše celkové fixní náklady, což je buňka F8, používám kurzorové klávesy k výběru F8, děleno celkovými řádky kódu za měsíc. Děleno celkovými řádky kódu za měsíc a dostanu 3,75 dolarů ve fixních nákladech na řádek kódu. A teď to můžu stáhnout odlů a můžu udělat stejnou věc, jakou jsem dělal před tím. Můžu tohle stáhnout dolů a tak vidíme, jaké jsou fixní náklady ve kterémkoliv daném bodě. Jestliže vezmu fixní náklady 15 000 dolarů děleno řádky kódu, dostanu 1,38 dolaru a to vlastně dává smysl, protože čím více programátorů připojím do projektu, tím více řádku kódu dostanu. Používám stejné fixní náklady. Používám stejného projektového manažera. Používám stejnou kancelář. Náklad na projektového manažera a kancelář se rozprostřou mezi víc a víc kódů. Náklad, fixní náklad za řádek kódu klesá, když přidáváme více a více programátorů. A teď jaký je průměrný variabilní náklad? Ještě jednou průměrný variabilní náklad bude, cokoliv co je variabilní náklad za řádek kódu za měsíc. Když mluvíme o průměru, mluvíme o průměrném nákladu za řádek kódu. Tohle je za řádek kódu, napíšu to sem. Za řádek kódu, chci říci, za měsíc. Vlastně jsem to chtěl rozšířit víc, ale způsob, jakým jsem to nastavil... sroluji dolů Hups! Mám tu problémy. Dobrý, výborně! Toto jsou všechny za řádek, průměrné řádky kódu za měsíc. A teď se zamyslíme, co se stane s našimi variabilními náklady. Začnu také tady, protože nechci dělit 0. V tomto měsíci naše celkové variabilní náklady byly 10 000 dolarů. A naše celkové řádky kódu budou 4 000 dolarů. G8 děleno buňkou E8. Průměrné variabilní náklady za řádek kódu jsou 2,50 dolarů. A co se stane, když toto uděláme pro každý řádek tady. Když to uděláme pro každý řádek, stane se něco zajímavého. Náš průměrný fixní náklad klesl. Protože bereme ty samé náklady a rozkládáme je podél dalších kódů Ale naše průměrné variabiní náklady stouply, když jsme přidali více programátorů. Za řádek kódu nás to ve skutečnosti bude stát trochu víc v průměru za řádek kódu. A to je právě, když se podíváte sem, přírůstek na řádcích kódů, které dostaneme od jednoho programátora, ve skutečnosti klesá. První programátorka může napsat 4 000 řádků kódu. Ale pak druhý programátor... nedostanete se na 8 000. Dostanete se na 3 000 a pravděpodobně se musí jeden s druhým zkoordinovat. Budou muset trochu víc plánovat. Všechno to není v hlavě jedné osoby. Když přidáte třetí osobu. Nepřidáváte 3 000 řádků kódu, přidáváte jen 2 000 řádků kódu. A to je právě skutečný jev, který se právě odehrává ve firmách. Čím více lidí přidáte do projektu, samozřejmě možná mohou udělat více práce, bude tam větší koordinace, bude tam více schůzek, bude tam více přerušování. A produktivita každého jedince bude klesat. A není to o tom říci, že třetí kódovač je horší než ten první. Každý z nich v průměru vyprodukuje 3 000 kódů, 3 000 řádků kódu za měsíc, kdyby možná samostatně každý z nich vytvořil 4 000 řádků kódu, ale musí vydat část své energie na koordinaci. A to je proč naše průměrné variabilní náklady za řádek kódu stoupají. Když budeme přidávat více a více lidí bude to v průměru dražší a dražší napsat řádek kódu. A když se podíváme na průměrný celkový náklad, bude to ještě jednou, tohle je za řádek kódu, bude náš celkový náklad H8 děleno celkovými řádky kódu za měsíc. Když najmeme jednoho inženýra, budeme muset utratit 6,25 dolaru za řádek kódu. A to je proto, že se hodně utratilo na... a toto jsou... tohle je vlastně jen součet těchto dvou. Pojďmě vytvořit rovici pro každý řádek tabulky. A teď vidíme něco zajímavého. Když jsme začali najímat několik málo inženýrů, jsme schopni rozprostřít naše fixní náklady, i když naše průměrné variabilní náklady za řádek kódu budou stoupat, naše fixní náklady budou klesat. Máme trochu větší užitek z rozprostření našich fixních nákladů za řádek kódu. Ale pak to začíná být zase znovu drahé, protože jak už jsme řekli, čím více lidí pracuje na projektu, tím více času musíte strávit společnou koordinací a možná zruší práci jeden druhého nebo dokonce předělávají práci jeden druhého na rozdíl od psaní skutečného softwaru. A teď se zamyslíme nad mezními náklady. Mezní náklady, nejlepší způsob, jak o nich přemýšlet je, jaký je přírůstkový náklad další sady řádků kódu? Jeden způsob, jak o tom přemýšlet je, že toto bude kolik víc utratíte děleno tím, kolik více kódu získáte. O kolik víc. Například o kolik víc... A toto bude zase znovu za řádek kódu. Ještě jednou dostáváme... Utrácíme, když máme žádného nebo 1 programátora, dostáváme se od 15 000 dolarů do 25 000 dolarů celkových nákladů. Máme od 15 000 do 25 000 dolarů, což znamená, že nám rostou výdaje o 25 000 dolarů minus 15 000 dolarů. A tak to proč odečítám od H8 buňku H7. Tak to je o kolik víc utratíme na výdajích a o kolik víc dostaneme kódu? Dostaneme 4 000 mínus 0 řádků kódu A důvod, proč dělám vzorec právě tímto způsobem, je, aby až to stáhneme dolů na všechny řádky, byl vzorec správný. Protože to započítává poměrně správné buňky. A důvodu proč říkám, že je tohle průměr... protože tohle říká... Jaký je přírůstkový náklad prvních 4000 řádků kódu? A teď to můžeme odtud stáhnout dolů. A teď tohle je přírůstkový náklad kódu pro dalších 3 000 řádků kódu. A ještě jednou trochu se to prodražuje, protože se stáváme méně efektivními, protože přidáváme více lidí. A tady se stalo něco velmi zajímavého, možná jste si toho všimli tady v těch číslech. Vlastně dostáváme negativní mezní náklady, to neznámená, že jsme přidali více řádků kódu. Nějakým způsobem získáváme peníze, vlastně to říká, že tím, že utrácíme víc peněz, tak právě ničíme řádky kódu. Protože v určitém bodě, když máte příliš mnoho lidí v projektovém týmu, začínají si navzájem ničit produktivitiu. A to právě můžete vidět na těchto číslech. Když jsme měli 7 lidí, byli jsme schopni napsat 11 400 řádků kódu, ale pak 8. osoba v důsledku koordinace... není to tím, že by 8. osoba byla nekompetentní, to právěje to tím, když máte 8 ldií v týmu, produktivita každého z nich klesá. Jste schopni vyprodukovat jenom 11 200 řádků kódu. A to je důvod proč máte mezní náklady negativní Když se dostanete na 8 lidí, najednou tím, že utratíte více dolarů, vlastně ničíte něco, co se právě snažíte vyprodukovat. Co jsem zde chtěl udělat je ukázat vám, co se skrývá za čísly a možná vám dát dát povědomí o tom, jak tohle můžete udělat pomocí tabulky a nechat vás zamyslet se trochu víc nad tím, jak funguje struktura firemních nákladů.
video