Druhy konkurence
Druhy konkurence (1/8) · 5:44

Základy monopolu Co je monopol?

Navazuje na Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti.
V posledním videu jsme viděli, že pokud existuje trh s dokonalou konkurencí a pokud současná krátkodobá rovnovážná cena je nad cenou potřebnou nebo je nad cenou, při které firmy budou generovat ekonomický zisk, potom více a více firem začne vstupovat. Protože pokud je ekonomický zisk kladný, potom to znamená, že existuje lepší místo pro využití vašich zdrojů než jaké jsou vaše náklady příležitosti. Dosahujete zisku nad rámec vašich nákladů příležitosti. Tak více a více lidí vstupuje na trh. Za chvíli, poté co jedna firma vstoupí nebo možná stejná firma začne přidávat více sedadel na míle nebo přidávat více letadel, máme další krátkodobou křivku nabídky, která vypadá takto. A poté nová rovnovážná cena, která je trochu nižší a nové rovnovážné množství, které je trochu vyšší. A tak to pokračuje. Stále je vaše rovnovážná cena vyšší než vaše cena nutná k dosažení normálního zisku nebo nulového ekonomického zisku. A tak stále více lidí vstupuje. A máme tu další krátkodobou křivku nabídky. Posouváme se blíže k pravé dolní části této křivky poptávky. A to se děje, dokud máme křivku nabídky, kde rovnovážná cena kde tato nová krátkodobá rovnovážná cena je stejná jako cena, za kterou každý dosahuje normálního zisku nebo cena potřebná pro nulový ekonomický zisk. V tomto bodě je lidem jedno, zda opustí nebo nebo vstoupí na trh. A množství tak zůstává stejné. Proto na každou z těchto křivek pohlížíme jako na naši krátkodobou křivku nabídky. Ale tahle čára zde, kterou jsme označili jinou barvou, označili jsme ji žlutě. Tato čára. Hovořili jsme o ní v předchozím videu. Proto tuto čáru nazýváme dlouhodobá křivka nabídky. Protože závisí na tom, zdali rovnovážná cena je nad nebo pod tím. V některém bodě nabídka vstoupí nebo opustí systém takže se nakonec dostaneme do určitého bodu podél této dlouhodobé křivky nabídky. Toto bylo shrnutí dokonalé konkurence. Mnoho hráčů, stejné produkty, stejná letecká doprava, žádné překážky vstupu. Přemýšlejme, co se stane, pokud máme pravý opak dokonalé konkurence. Začneme ve stejném bodě. Začneme zde. Začneme na zelené křivce nabídky. A tady máme červenou křivku potpávky, oranžovou křivku poptávky. Ale řekněme, že místo, abychom měli dokonalou konkurenci, žijeme v zemi, kde se říká... a existují země jako tato, kde se říká, zde je pouze jedna přepravní společnost, která může podnikat. Je to národní letecký přepravce v naší zemi. Místo mnoha firem, máme nyní jednu firmu. A potom je to samozřejmě jeden identický produkt. Prodávají jen jeden produkt. Jedna firma, obrovské překážky vstupu. Nikdo jiný... můžete také říct nekonečné bariéry vstupu. Nikdo jiný dle zákona má dovoleno vstoupit na trh. Jdu do extrémního případu a samozřejmě zde je největší výhoda pro existující firmu. Jsou jediní, kterým vláda umožňuje se účastnit A o informace o cenách se příliš nestaráme. Existuje pouze jedna cenová nabídka pocházející od jednoho hráče. Nyní, když budeme hovořit o jednom hráči jako jediném hráči na trhu, nehovoříme o dokonalé konkurenci. Hovoříme o monopolu (monopoly). A je to stejné slovo jako možná jedna z vašich oblíbených deskových her. A vychází to ze smyslu té deskové hry, kdy je třeba vlastnit veškeré nemovitosti jedné z těchto barev. Alespoň v rámci té deskové hry, deskové hry Monopoly. Deskové hry od Parker Brothers. Máte monopol na modrou, když vlastníte parkoviště a chodník. Máte monopol na tu část trhu. To je to, co se budete snažit dělat, když máte monopol, můžete účtovat vyšší ceny za to, že se někdo dostane na váš pozemek. A něco velmi podobného se stane nyní, kdy máme jen jendoho hráče. A řekněme, že teď je rovnovážná cena vyšší než cena, kterou potřebujete, abyste měli nulový ekonomický zisk. Máme jednoho hráče. A tento hráč určitě získává skutečný ekonomický zisk. Mohou jen sedět, protože nikdo další nemůže vstoupit. Nebudete mít trend, kde čím více nabídky se dostává na trh, až se dostanate na tuhle dlouhodobou křivku nabídky. Ve skutečnosti zde nebude tahle dlouhodobá křivka nabídky. Dlouhodobá křivka nabídky je je upřímně to, co se monopolisté rozhodli, že chtějí dělat. Pokud je to zde, kde jsou jejich zisky optimalizovány, udělají to tady. Ve skutečnosti mohou jít dokonce na druhou stranu, i přesto, že už mají nějaký ekonomický zisk. Mohou se rozhodnout: Můžeme dosáhnout ještě vyšší ekonomický zisk, pokud ještě více snížíme nabízené množství. Dokonce mohou dostat nabídku pryč z trhu. A mohou tak mít novou křivku nabídky, která vypadá takto. Máme rovnovážnou cenu, která je ještě vyšší a je to při nižším rovnovážném množství. Mohou udělat dokonce více. Mohou dokonce ještě více zvýšit cenu a máte novou rovnovážnou cenu, která je zde a nižší rovnovážné množství. Zjevně když máte monopol, něco nepříliš dobré se děje vůči zákazníkovi. Jsou schopni zvýšit cenu. To ve skutečnosti není ani efektivní, protože optimální množství není vyráběno. Ale u toho vás nechám. A třeba vám nechám něco k zamyšlení. Řekl jsem, že monopolista, protože se nemusí obávat, že by vstoupili další lidé, aby snížili cenu a dostali se na tuto přímku normálního zisku. Protože se o to nemusí obávat, mohou nastavit své množství, jakkoli chtějí. Nebo jiný zpsob, jak o tom mlžet přemýšlet je, že mohou nastavit svou cenu jakkoli chtějí a dostanou odpovídající množství. Ale otázka je, jak to nastaví. Jak určí, kde podél této křivky, budou chtít buď nastavit cenu, nebo můžete říct, nastavit množství, aby nějakým způsobem omezovali výrobu.
video