Mikroekonomie

Náklady (průměrné, mezní, fixní a variabilní)

Jaké rozlišujeme druhy nákladů?

32 minut

Mezní příjem a mezní náklad 6 m

Jaké je racionální vyráběné množství?

Mezní příjem pod průměrnými celkovými náklady 6 m

Proč může být rozumné vyrábět se ztrátou?

Dlouhodobá křivka nabídky a ekonomický zisk 8 m

Co je dlouhodobá křivka nabídky z hlediska ekonomického zisku?

Fixní, variabilní a mezní náklady. 12 m

Jaký je rozdíl mezi průměrnými fixními, variabilními a mezními náklady?