Náklady (průměrné, mezní, fixní a variabilní)
Náklady (průměrné, mezní, fixní a variabilní) (3/4) · 8:26

Dlouhodobá křivka nabídky a ekonomický zisk Co je dlouhodobá křivka nabídky z hlediska ekonomického zisku?

Navazuje na Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti, Mezní užitek a rozpočtové linie.
Hodně jsme se zamýšleli nad trhem s pomerančovým džusem alespoň na úrovni firmy. V několika minulých videích jsme hovořili o tom, jaké jsou naše průměrné celkové náklady, průměrné variabilní náklady a mezní náklady, když máme firmu na výrobu pomerančového džusu. Nyní se zamyslíme nad tím, co se stane na úrovni trhu. Vrátíme se k něčemu, o čem jsme přemýšleli v minulosti z hlediska křivek poptávky a nabídky. Tohle je trh s pomerančovým džusem a tady nakreslíme nějaké křivky poptávky a nabídky. Tohle bude cena za galon a řekněme, že tady je to 1 dolar, tady je to 50 centů a tohle je 0. A řekněme, že tohle je množství v galonech za týden. Budeme hovořit o celkovém trhu s pomerančovým džusem. Tohle budou miliony galonů za týden. Řekněme, že tohle je 1, 2, 3, 4, 5 a 6. A já to zjednoduším vzhledem k tomu, co jsme viděli v posledním videu. Řekněme, že křivka nabídky pro trh s pomerančovým džusem... a tentokrát budu opatrný. Tohle je krátkodobá křivka nabídky a vypadá nějak takhle. To je křivka nabídky. Tohle je celý trh. Tohle jsou všichni výrobci pomerančového džusu. Aby vyrobili ten první galon džusu, tak to vypadá, že potřebují kolem 20 centů za ten první galon. A potom za každý další galon potřebují více a více peněz. Mezní náklad toho přírůstkového galonu a pro trh jako celek bude vyšší a vyšší. Musejí získat a přepravovat pomeranče z větší dálky. Tohle zde je křivka nabídky nebo se na ni můžete dívat jako na křivku mezních nákladů. Nyní tady nakreslíme libovolnou křivku poptávky. Řekněme, že křivka poptávky bude vypadat nějak takhle. Řekněme, že to je naše současná poptávka, naše současná křivka poptávky. A teď tam přidám cenu, za kterou firmy, dodavatelé pomerančového džusu dosahují neutrálnch výnosů ekonomického zisku neboli ekonomický zisk je roven 0. Řekněme, že tady, což je naše současná rovnovážná cena... Toto je cena 50 centů za galon, kdy ekonomický zisk je 0. Napíši, ekonomický zisk se rovná 0. Chci vám připomenout, že když je ekonomický zisk 0, neznamená to, že účetní zisk je 0. Lidé při této ceně mohou vydělávat peníze. Jen to říká, že jsou neutrální vzhledem k tomu, zda mají pokračovat nebo nepokračovat v tomto podnikání. Množství peněz, které vydělávají je zhruba srovnatelné s jejich náklady obětované příležitosti, kdyby dělali jiné věci. Když říkám, že ekonomický zisk je 0, někdy se to nazývá normální zisk, když je ekonomický zisk 0. Tohle je cena, při které jsou lidé neutrální mezi ukončením nebo spuštěním svého podnikání. Když máte kladný ekonomický zisk, znamená to, že více lidí chce vstoupit na tento trh. A když máte záporný ekonomický zisk, znamená to, že lidé budou chtít v podstatě využít své fixní výdaje. Zařízení a pracovní smlouvy, které mohou mít a potom podnikání opustit. To je tento bod zde. Nyní se zamyslíme nad několika scénáři. Řekněme, že vyjde vědecká studie a tato studie z nějakého důvodu tvrdí, že pomeranče jsou pro vás špatné z nějakého důvodu. Když vyjde tato studie, která říká, že pomeranče jsou pro vás špatné, co se stane s poptávkou? Při dané ceně bude poptávka klesat. A nová křivka poptávky může vypadat nějak takto. Krátkodobě máme novou rovnovážnou cenu a máme nové rovnovážné množství. Toto byla stará rovnovážná cena. Způsob jakým jsem to nastavil, to byla cena, kde ekonomický zisk je 0. A tohle bylo naše staré rovnovážné množství více než 3 miliony galonů za týden. Nyní máme novou nižší rovnovážnou cenu. Nevím, tohle vypadá jako asi 40 centů za galon. A máme nové nižší rovnovážné množství. Co se stane při této ceně? Samozřejmě, že krátkodobě jsou lidé ochotni za tu cenu vyrábět, protože tam jsou jejich mezní náklady. Jak jsme viděli v mnoha videích, někdo je ochoten vyrábět, když se cena rovná jeho mezním nákladům. Nebo jsou ochotni vyrábět množství až do bodu, kdy se jejich mezní náklady rovnají mezním příjmům nebo ceně, kterou dostanou. Ale právě jsem řekl, že musí dostat 50 centů za galon, aby dosáhli ekonomického zisku. Nyní, když dostanou, nevím, tohle vypadá jako 40 centů za galon, budou mít ekonomickou ztrátu. Žádný zisk. Když nedosahují zisk, nemá pro ně opravdu smysl pokračovat nebo alespoň nemá smysl pro ně všechny, aby pokračovali v tomto podnikání. Co se stane je, že během doby bude pro ně mít smysl krátkodobě vyrábět, spotřebovávat. Již do toho dali své náklady za zařízení a třeba pracovní smlouvy a cokoli dalšího. Ale během doby, když jsou ceny takto nízké, jakmile lidé spotřebují svoje zařízení, neexistuje pro ně žádná pobídka, aby si koupili nová zařízení. Jakmile pracovní smlouvy vyprší, neexistuje pro ně žádná pobídka pracovní smlouvy obnovit. Jakmile tyto věci vyprší, ukončí podnikání. Když ukončí podnikání stanou se dvě věci. Vyrobené množství na trhu klesne a cena vzroste. V podstatě se budeme pohybovat podél této křivky, až se dostaneme do tohoto bodu. To je bod, kdy je cena znovu 50 centů za galon. Lidé jsou potom neutrální. Nebudou zavírat své firmy. Dostaneme novou dlouhodobě rovnovážnou cenu a dlouhodobé rovnovážné množství. Nyní se zamyslíme nad jinou situací. Místo novinové reportáže o tom, že pomeranče jsou špatné. Řekněme, že vyjde novinová reportáž, která říká, že pomeranče jsou velmi dobré. Díky nim budete žít déle. Jsou to nejlepší, co můžete jíst. Potom při dané ceně budete mít větší poptávku. Budete mít křivku poptávky, která bude vypadat nějak takhle. Potom budete mít vyšší rovnovážné množství a vyšší rovnovážnou cenu. A lidé budou vydělávat, když je vyšší cena. Cena, při které je ekonomický zisk 0, lidé budou mít velmi kladný ekonomický zisk. Což znamená, že existuje silný podnět, že lidé jsou neutrální mezi skončením podnikání nebo započetím podnikání. V tomto bodě je mnoho lidí silně motivováno, aby vstoupili do podnikání. Co se stane, je, že více a více lidí bude získávat více zařízení, budou najímat více lidí a tím, že to budou dělat, množství poroste a cena bude klesat. Z dlouhodobého hlediska se posunete zpět na tuto přímku. Jakmile cena klesne sem, není důvod pro další lidi, aby vstupovali. Jsou, co se toho týká, neutrální. Co vidíte, že se děje, je, že z krátkodobého hlediska byste se dívali na to, kde křivka poptávky protíná krátkodou křivku nabídky. Ale z dlouhodobého hlediska vás zajímá, kde se protíná s touto vodorovnou přímkou, což je nulový ekonomický zisk. To je proč uslyšíte a tohle je celkem přesnější způsob, jak o tom přemýšlet, než jak jsme o tom přemýšleli v předcházejících videích. Na tuhle vodorovnou přímku zde, můžete nahlížet jako na dlouhodobou křivku nabídky. Ta říká, podívejte, skoro cokoli, co vždycky vyrobíme z dlouhodobého hlediska. Vždycky vyrobíme tolik, kolik je nezbytná nabídka, s tím, že lidé jsou neutrální, když dojde na ekonomický zisk. Jdete sem dolů. Ano, lidé se budou snažit spotřebovat své fixní náklady, ale jakmile svoje fixní náklady spotřebují, nebude pro ně existovat žádný podnět, aby v podnikání zůstali. A někteří z nich podnikání opustí. Cena roste, množství klesá. Dostanete se zpátky k dlouhodobé křivce nabídky, která se protíná s křivkou poptávky. Nebo se stane opak. Mnoho ekonomického zisku, mnoho vstupů na trh, cena klesá, nabídka roste. Dostanete se zpátky na dlouhodobou křivku nabídky. Myslím, že můžete říct, že se dostanete zpáky, kde se nová křivka poptávky protíná s dlouhodobou křivkou nabídky.
video