Mikroekonomie

Druhy konkurence

Dokonalá konkurence. Monopol. Monopolistická konkurence. Oligopol.

64 minut

Základy monopolu 6 m

Co je monopol?

Dokonalá konkurence 10 m

Za jakých podmínky existuje dokonalá konkurence?

Monopolistická optimalizace ceny (1. část) - celkový příjem 7 m

Jak by monopolista racionálně optimalizoval zisky?

Monopolistická optimalizace ceny (2. část) - mezní příjem 9 m

Jak vypadá křivka mezního příjmu pro monopolistu?

Doplňkový početní důkaz, který ukáže, že mezní příjmy mají dvakrát větší sklon než poptávka 5 m

Základní výpoečt nám ukáže, že mezní příjmy mají dvakrát větší sklon než křivka poptávky pro monopolistu.

Shrnutí grafů příjmů a nákladů pro monopol 10 m

Jak vypadají křivky příjmů a nákladů pro monopol?

Monopolistická konkurence a ekonomický zisk 9 m

Proč je pro monopolistického konkurenta těžké dlouhodobě dosáhnout ekonomický zisk?

Oligopol, duopol, tajné dohody, a kartely. 8 m

Kdy se oligopoly chovají více jako monopoly a kdy jako dokonalá konkurence?