Programování v Pythonu
Programování v Pythonu (5/21) · 5:19

While cykly v Pythonu Ukázka, že while cyklus může dělat totéž co cyklus for.

video