Obecná videa
Přihlásit se
Obecná videa (5/7) · 2:38

Rytířství ve středověku Rytířské zvyky vzešly ze středověkých rytířských zásad chování a postupně si je osvojila šlechta a společnost jako taková. Video sleduje některé z překvapivých časných uplatnění rytířství prostřednictvím středověkých iluminovaných rukopisů.

RYTÍŘSTVÍ VE STŘEDOVĚKU Představte si rytířství a možná si vybavíte rytíře v zářivé zbroji a dámy v nesnázích. Rytířství vzniklo v ideálech spojených s rytířskými zásadami chování. Postupně se stalo modelem pro chování a morální zásady vyšších tříd. MELANIE SYMPSON ODBORNICE NA RUKOPISY Rytířství si můžeme představit jako zásady chování, které se skutečně naplnily v 11. a 12. století. Mnohých hodnot, které rytířství prosazovalo si i dnes ceníme: oddanost, statečnost, ochrana slabých... Rytířství nebylo jen o udatných činech, které měly zapůsobit na princeznu. Hodně ovlivňovalo kulturu, od milostných vztahů po lov, od módy k zákonům. Toto ilustrované "E" obsahuje středověká právní kniha. Znázorňuje dva rytíře na koních, kteří stojí tváří v tvář. Právě se chystají urovnat neshody ohledně dluhu. Lov byla možnost, jak se zlepšit po tělesné i duševní stránce. Podobné byly i cíle rytířství. V těchto příbězích se typicky objevuje šlechtic či rytíř, který se zamiluje do vdané ženy z vyšší vrstvy. Mělo se za to, že když se tento muž zamiluje do takové ženy, bude to na něj mít civilizující efekt. Zásady chování poskytovaly šlechtě prostředky, aby se vyšplhali po společenském žebříčku. Pokud ta pravidla znali a věděli, jak se mají chovat v turnaji nebo jak se obléknout na hostinu, pak tím dávali najevo své společenské postavení. Ale podstatou takových pravidel je, že určití lidé jsou opomíjeni. Jelikož máme takové romatické představy o tom, co je rytířství, nepřemýšlíme nad skutečným dopadem rytířství v té době. VŠECHNY ILUSTRACE POCHÁZEJÍ Z J. PAUL GETTY MUSEUM
video