Krev
Krev (3/10) · 8:53

Krevní skupiny Existují čtyři druhy krevních skupin - A, B, AB a 0. Jak se projevují, například při darování krve, se můžete dovědět zde.

Toto je červená krvinka. Čím je tvořena vnější vrstva této červené krvinky? Protože je to buňka, je tvořena buněčnou membránou a ta je tvořena lipidy. Mezi těmito lipidy se ale nachází i různé typy proteinů a molekul, některé tam nakreslím, které mají různé funkce. Jsou dva typy těchto molekul, které jsou důležitější než ostatní, minimálně pro naše téma. Jsou to molekuly A a molekuly B. Tyto názvy se vám budou určitě líbit, není těžké si je zapamatovat. Nazývám je molekulami a ne proteiny, protože to nejsou proteiny. Přesněji jsou to glykolipidy, což jsem zapomněl na začátku zmínit. Glykolipidy, glyko- znamená cukrový zbytek, lipid jako tuková část. Takže je to takový mix cukru a tuku. Můžete si to vyhledat, pokud vás to blíže zajímá. Zajímavé je, že ne všichni lidé mají ve stěně červených krvinek obě tyto molekuly, tyto glykolipidy. Někteří lidé mají obě, ale někteří mají jen jednu. Například, někteří mohou mít pouze A, stejně tak jiní mohou mít pouze B, a někteří, uhádnete jaká je poslední možnost? Někteří nemají ani A ani B. Všichni tito lidé mají v červených krvinkách zabudovány samozřejmě všechny ostatní proteiny a molekuly. Důvodem, proč se tímto zabýváme a proč vůbec mluvím o všech těch áčkách a béčkách, je to, že v medicíně využíváme často krevních transfuzí. Pokud máte, dejme tomu, třeba dopravní nehodu a ztratíte hodně krve. Převezou vás do nemocnice. Pokud jste ztratili dost krve, dostanete krevní transfuzi. Což znamená, že vám do žíly zavedou jehlu a napumpují do vašich žil krev. Ukázalo se, že nemůžete dávat všem stejnou krev a to souvisí s těmito A a B skupinami. Například se ukázalo, vysvětlíme si to později, že pokud jste člověk s krví, v níž mají krvinky ve stěně pouze áčka, tak nemůžete dostat tranfuzi od někoho, kdo má v krvi áčka i béčka . Pojďme si říct proč. Pokud si pamatujete z imunitního systému, existuje něco, co se nazývá protilátka. Obvykle ji kreslíme takto. Z imunitního systému víme, že naše tělo má něco, co se nazývá protilátky, a tyto protilátky využívá k boji s věcmi, které ve svém těle nechceme. Například, pokud v sobě máte bakterii, jednu tu nakreslím, tak máte protilátku, která se naváže na tuto bakterii. Dělá to proto, aby vaše tělo poznalo, že by mělo tuto bakterii zničit. Tato protilátka je něco jako cedulka, která říká, že tahle bakterie má být zničena. Tělo je ovšem velmi opatrné, aby si náhodou nevytvořilo protilátky samo proti sobě, což je tak nějak jasné, že? Protože kdyby si tělo vytvořilo protilátky samo na sebe, tak by samo na sebe začlo útočit. A to je důvod, proč někdo s tímto typem krve, což znamená, že všechny jeho krvinky mají áčka i béčka, nebude tvořit protilátky proti áčku ani béčku, protože kdyby tomu tak bylo, tak by jeho tělo napadalo všechny své červené krvinky. Tito lidé tyto protilátky prostě nemají. Pokud máte ale tento typ krve, potom nevytváříte protilátky proti A molekule, ale můžete tvořit protilátky proti molekule B, protože ta se ve vašem těle nenachází, takže nehrozí riziko, že by vaše tělo útočilo samo na sebe kvůli tomu, že produkuje protilátky proti B molekule. Takže tito lidí nemají protilátku A, ale mají protilátku B. Tito jedinci naopak mohou mít protilátku A, ale nesmí mít protilátku B, protože pak by útočili sami na sebe. A co tenhle poslední, jak to asi bude? Může mít oba typy protilátek A i B. A skutečně je obě má, protože to je způsob, jak náš imunitní systém funguje. Vytváří protilátky proti téměř všemu, co není součástí vašeho těla. A a B molekuly nejsou součástí tohoty typu. Nemá žádné z nich, tak si vyrobí protilátky proti oběma. Ptám se tedy, co se stane, pokud někdo s krevní skupinou A, bude potřebovat transfuzi? Řekněme, že je převezen do nemocnice, a vy mu dáte krev od někoho, kdo má v krvi molekuly A i B. Stane se to, že protilátky tohoto člověka proti B se naváží na B molekuly krve, kterou právě obdržel, a pak jeho tělo začne ničit veškeré buňky, které právě dostal. To je špatné, protože za prvé je to velké plýtvání. Dáte člověku krev a on ji hned zničí. Ale za druhé to způsobí velký zánět v těle tohoto člověka, protože jeho tělo najednou uvidí všechny ty antigeny, o kterých si bude myslet, že jsou velice nebezpečné, což způsobí, že se jeho celý imunitní systém rozproudí, a to pro něj může být velmi zlé. Pojďme si projít všechny možnosti transfuzí mezi těmito lidmi. Abychom na nic nezapomněli, nakreslíme si tabulku. Na jedné straně máme dárce krve. Vydržte než nakreslím tabulku. Máme dárce AB, dárce A, dárce skupiny B a jak se nazývá poslední krevní skupina? Nemůžeme použít A ani B, protože tyto typy už máme, takže ji nazýváme nula, krevní skupina 0. Potom máme samozřejmě stejné typy jako případné příjemce, takže krevní skupina AB, skupina A, skupina B a krevní skupina 0. Dokreslíme tabulku... Tady jsou naši dárci, dárci krve a tady jsou příjemci krve. Jak jsme to předtím říkali? Někdo s krevní skupinou A nemůže dostat krev od člověka, který má krevní skupinu AB. Takže dárce AB pro příjemce A není dobrý. A co někdo s AB? Může dostat krev od člověka s krevní skupinou AB? Odpověď zní ano, protože člověk s krví AB nemá žádné protilátky, ani A ani B, takže nemůže zaútočit na dodanou krev typu AB. Zkuste si zastavit video a tabulku si doplnit sami. Dobře, doufám, že jste si video na chvíli zastavili a zkusili jste si zbytek tabulky doplnit sami. Nyní to projdeme společně. Osoba s krví AB může dostat krev od A, od B také a od skupiny 0 také, protože nemá žádné protilátky, ani A ani B, takže nebude reagovat s žádnou z nich. Člověk s typem A může dostat samozřejmě typ A, B může dostat typ B, 0 může dostat 0, ale B nemůže dostat krev od AB, stejně tak 0 nemůže dostat AB. B nemůže dostat krev od A, nula také ne. 0 nesmí dostat krev od B, stejně tak A nesmí dostat B. Krevní skupina 0 může být dána všem. Je zajímavé, že krevní skupinu 0 můžeme dát komukoliv, protože nemá žádná áčka nebo béčka, takže na ni nikdo nebude reagovat. Proto krevní skupinu 0 nazýváme univerzálním dárcem. Další zajímavostí je to, že krevní skupina AB může přijmout všechny skupiny. Proto tuto skupinu nazýváme univerzální příjemce. Všechny tyto věci AB, A, B, 0 se nazývají krevní skupiny. Takže pokud se vás někdo zeptá, jaká je vaše krevní skupina, tak se ptá na toto. Ukázali jsem si, proč je důležité znát svou krevní skupinu, pokud byste někdy potřebovali transfuzi krve.
video