Absolutní hodnota
Absolutní hodnota (2/4) · 3:11

Uspořádání čísel s absolutní hodnotou Seřaď zadané absolutní hodnoty od nejmenší po největší.

Navazuje na Řády číslic.
video