Celá čísla

Absolutní hodnota

Vysvětlíme si, co je absolutní hodnota čísla.

15 minut
Navazuje na Řády číslic.

Absolutní hodnota a číselná osa 5 m

Znázornění absolutní hodnoty čísel na číselné ose.

Uspořádání čísel s absolutní hodnotou 3 m

Seřaď zadané absolutní hodnoty od nejmenší po největší.

Porovnání absolutních hodnot 4 m

Stanovení absolutní hodnoty čísel a porovnávání absolutních hodnot.

Porovnání čísel s absolutní hodnotou na číselné ose 2 m

Seřaďte hodnoty |−27|, −17, −28 a 22,4 od nejmenší po největší. Společně to vyřešíme s pomocí číselné osy.