Současná ekonomika
Současná ekonomika (1/5) · 9:57

Deficit a dluhový strop Základy deficitu, zadlužení a dluhového stropu

Navazuje na Finanční deriváty.
Než začneme mluvit o dluhovém stropu, je důležité si uvědomit rozdíl mezi deficitem a zadlužením, protože tato dvě slova jsou často používána a je jasné, že mezi sebou mají vztah, ale lidé je někdy mezi sebou zaměňují. Deficit je, jak moc nadměrně utrácíte v daném roce, zatímco dluh je celková kumulativní částka dluhů, které vám narostly během mnoha, mnoha let. Pojďme se tedy podívat na zjednodušený příklad. Řekněme, že máte nějakou zemi, a tato země utratí v daném roce 10 dolarů, tato země vynaloží 10 dolarů. Ale v daňových příjmech získávají pouze 6 dolarů. Takže získávají 6 dolarů. Takže tato země v tomto roce, ve kterém utratí 10 dolarů, přestože může utratit pouze 6 dolarů, má deficit 4 dolary. 4 dolary, d-e-f je zde zkratka pro deficit. Jen to zde zapíšu, abyste si nemysleli, že je to zkratka pro obranu (defense), nebo něco takového. Takže má deficit 4 dolary a můžete říct, jak může utratit více peněz, než získá? Jak může pokračovat v tak velkém utrácení? Odkud vlastně vezme ty 4 dolary? Odpověď je, že si tyto 4 dolary půjčí. Naše malá země si je vypůjčí. Možná, že na začátku tohoto roku už tato země nějaké dluhy měla. Možná již měla dluh 100 dolarů, V této situaci by si musela vypůjčit další 4 dolary dluhu, Takže na konci tohoto roku by měla dluh 104 dolary. Měla by dluh 104 dolary. Pokud bude mít tato země stejný deficit 4 dolary i rok poté, vzroste její dluh na 108 dolarů. Bude-li mít další dluh 4 dolary, deficit se vyšplhá na 112 dolarů. Když už jsme si toto vyjasnili, zamysleme se nad pojmem "dluhový strop". Dovedete si představit Spojené státy americké, jak stále navyšují svůj deficit, takže stále utrácejí více, než získávají. Pro Spojené státy jsou ve skutečnosti tyto poměry odpovídající, protože z každého dolaru, který Spojené státy utratí, si 40 % půjčí. Mají tedy pouze 60 % z každého dolaru, který mohou právě teď utratit. Spojené státy si tedy musí na dluhovém trhu vypůjčit 40 %, aby mohly utrácet v jejich současném tempu. Pokud si tedy budou i nadále půjčovat, dovedete si představit, že se bude dluh dále zvyšovat. Nakreslím zde nyní malý graf Tato osa představuje čas a tato osa představuje celkovou kumulativní částku dluhu, kterou máme. Nadále si budeme muset půjčovat 40 % z každého dolaru, který utratíme Náš dluh se tedy zvyšuje. Náš dluh se nadále zvyšuje Kongres má moc, má pravomoc v zásadě omezit, jak vysoký dluh budeme mít. Teď tedy máme současný dluhový limit ve výši 14,3 bilionů dolarů. I přesto, že Kongres má tuto pravomoc, způsob, jakým to fungovalo v minulosti, je ve své podstatě pouze formalita. Kongres vždy dluhový strop odsouhlasil a financování výpůjčních nákladů dále a dále narůstalo. Pokud se nad tím zamyslíte, v podstatě to dává smysl. Protože právě teď je Kongress jediný orgán, který rozhoduje za co budou peníze utraceny. Jaké jsou závazky? Takže dluhový strop je prostě to, na čem jsme se shodli, za co utratíme naše peníze. Kongres musí stanovit, Kongres musí spočítat za co utratíme naše peníze a jaké jsou naše daně již jsme stanovili, kolik bude třeba si vypůjčit. Bylo by pro nás tak trochu absurdní poté, co jsme se rozhodli, kolik si potřebujete půjčit, říct, že si tolik půjčit nemůžete. Že nemůžete udělat to, jsme vám řekli, abyste udělali. A tak historicky Kongres prostě jen šel s dobou. Takže ano, řekli jsme vám, že si potřebujete půjčit více peněz k zastávání funkcí, zákonodárná složka musí řídit vládu založenou na rozpočtu, který jsme vám nařídili. A tak dluhový strop stále zvyšovali. Když byl dluhový strop zvýšen naposledy, což bylo ve skutečnosti nedávno, 12. února 2010, došlo ke zvýšení z 12,3 bilionů dolarů, ve skutečnosti 12,4 bilionů, na 14,3 bilionů dolarů. Ve skutečnosti se toto opakuje docela pravidelně, od roku 2001 došlo k zvýšení dluhového stropu 10krát, 74krát od roku 1962. Je to prostě běžná záležitost v rámci řízení. V současné době Obamova státní správa říká, podívejte, už jsme na na náš dluhový strop narazili a chceme ho zvýšit. A v ideálním případě ho Obamova státní správa chce zvýšit asi o 2,4 bilionů dolarů, takže ho chtějí zvýšit na 16,7 bilionů dolarů. Ale tohle bude nejspíše odloženo až po volbách, takže se tímto už nemusíme příliš zabývat. Republikáni na druhou stranu chtějí v podstatě tohoto trochu neobyvkle využít jako podnět ke snížení deficitu, a nejen ke snížení deficitu, ale také jako podnět ke snížení schodku ve výdajových škrtech a proto se tato záležitost stala takt důležitou, a taky proto se stavíme proti tomuto limitu. A možná jste si ještě neuvědomili, že jsme už na dluhový limit narazili 16. května 2011. Já toto video natáčím na konci července 2011 a jediný důvod, proč tato země nadále funguje, že je schopna pokračovat v placení úroku ze svých závazků, ve vydávání příspěvků sociálního zabezpečení, v podpoře zdravotní péče, a nákupu paliva pro své letadlové lodě, a ve všem ostatním, je proto, že Geithner, jež je ministr financí, byl schopen najít peníze na jiných místech. Peníze, které jsou obyvkle odloženy stranou na důchody zaměstnanců a všechno ostatní a podstatě provedl trochu účetnictví, vzal peníze z jednoho místa a přesunul na další, ale taky prohlásil, a prohlásil to veřejně, že od 2. srpna 2011 už nebude schopen to takto nadále dělat. A tak každý věnuje tomuto datu velkou pozornost. 2. srpen 2011 bude podle Geithnera den, od kterého nebude schopen nalézt náhodné peněžní položky, které bude moci přesouvat a co nazývá jako mimořádná opatření. V tom okamžiku nebudou Spojené státy schopny plnit všechny své závazky A pokud se zamyslíte nad všemi závazky Spojených států, zde to máme jako velké zjednodušení... Tak tato tabulka zobrazuje všechny závazky. Některé z těchto závazků jsou věci jako... věci jako... úrok z dluhu, který už země dluží a je to obrovský dluh činící 14,3 bilionů dolarů, dále věci jako je sociální zabezpečení, zdravotní péče, obrana, a pak všechny ostatní věci, které musí daná země financovat. Jednoduše všechny závazky a finanční povinnosti. Takže od 2. srpna 2011, už nebudeme moci ještě více zvýšit zadluženost, a Geithner už nebude moci.. nebude mít žádné další finanční prostředky, pro vykonání těchto mimořádný opatření. Jediná možnost je nějak snížit finanční náročnost některých těchto věcí o 40 %, protože z každého dolaru, který jsme vynaložili, je 40 % vypůjčených, a tak se tady bude muset něco snížit. Nebudeme moci plnit naše závazky k jedné nebo více z těchto věcí. Všechny tyhle věci, které jsme ze zákona povinni plnit, o kterých Kongres řekl... všechny tyto věci, o kterých Kongres řekl, že na ně mámě vynakládat naše peníze. A tak v tomto okamžiku je to vnímáno tak, že bychom nebyli schopni plnit a toto neplnění by se týkalo jakýchkoliv z těchto závazků. Ale zejména bychom mohli, zejména v případě, kdy bychom museli, snížit finanční náročnost všeho o 40 %. A nemuseli by jsme být svědky situací, kdy senioři nejsou schopni platit úrok ze svých domů nebo kdy letadlové lodě nemají dostatek paliva pro svůj provoz, nebo cokoliv jiného. Mohli bychom odložit, nebo restrukturalizovat, nebo udělat něco zvláštního s naším dluhem. A v tomto případě bychom neplnili závazky a chci, aby to bylo jasné, neplnění závazků je obvykle označováno jako nesplácení úroku z dluhu, který dlužíte. Ale klidně by to byl jakýkoliv z těchto závazků. Spojené státy mají rating AAA Pokud Spojené státy tvrdí, že vám poskytnou sociální zabezpečení, věříte tomu. Pokud Spojené státy tvrdí, že budou hradit zdravotní péči, budete tomu věřit. Pokud budou Spojené státy tvrdit, že vám zaplatí úroky, budete tomu věřit. Pokud ale nesplní některou z těchto povinností, pak všechny závazky začnou být podezřelé. Důvod, proč je to velký problém, je, že si jistě dokážete představit situaci, kdy si půjčujete peníze, a vždy jste poctivě tyto peníze vraceli, budete muset platit nižší úroky, než budou platit ostatní lidé. Ale pokud z jakéhokoli důvodu, pouze jeden den nesplatíte, zpozdíte se svými platbami, nebo řeknete, že nemáte peníze na své platby, pak si ostatní řeknou, že je příliš riskantní vám půjčit peníze. A tak vám teď zvýšíme úrokovou sazbu. Dojem je takový, že pokud Spojené státy nebudou schopny splácet své dluhy, nebo některý ze svých závazků, tak úrokové sazby porostou. A důvod proč je, (a tohle by opravdu nebylo dobré) že by to ještě zhoršilo dluh a deficit. A jak toto břemeno poroste a jak bude odsouhlasen nový dluh, budeme muset platit víc a víc úroků a to situaci ještě zhorší. Zhorší to deficit a navíc nebude to pouze vládní dluh, co poroste, ale úrok všech dluhů půjde pravděpodobně nahoru. Protože vládní dluh je obecně brán jako nejbezpečnější, je to měřítko, jakýsi orientační bod. Mnoho dalších smluv je ve skutečnosti úzce vázáno na státní dluh. Takže budete mít úrokové sazby, které porostou napříč celou ekonomikou, což je přesně to, co nechceme aby se stalo, když se nacházíte v období recese. Nebo když se z recese zrovna dostáváte.
video