Regrese
Regrese (8/10) · 9:27

Příklad: hledání „nejlepší“ regresní přímky V předchozích videích jsme si odvodili vzorce pro výpočet směrnice "nejlepší" regresní přímky a jejího průsečíku s osou y. Pojďme teď tyto vzorce zkusit použít.

video