Regrese
Regrese (3/10) · 6:47

Čtvercová chyba regresní přímky Máme skupinu bodů a chceme jimi proložit přímku tak, aby byl součet čtverců odchylek bodů od této přímky co nejmenší. V tomto videu si ukážeme, co máme vůbec na mysli, když mluvíme o součtu čtverců odchylek.

video