Přihlásit se

Hudba

Dočasný blok pro videa hudby. Až se toho přeloží více, udělá se schéma hudba, a videa odsud se rozdělí do 3 bloků, tak jak to má KA.

79 minut

Noty, takty a metrum 3 m

Seznámení s druhy not a jejich zápisem, druhy taktů a jejich délek.

Rytmus a jeho zápis 4 m

Představení tečkovaného rytmu, zápisu ligatur a všech druhů pomlk na známých ukázkách vážné hudby.

Druhy taktů 8 m

Čtyřčtvrťový takt, dvoučtvrťový takt, tříčtvrťový takt, tříosminový takt, šestiosminový takt s ukázkami.

Další druhy taktů 3 m

Méně obvyklé metry s použitím 6, 9 nebo 12 dob - šestičtvrťový takt, šestiosminový takt, devítiosminový takt, dvanáctiosminový takt.

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 "Z Nového světa" I. Adagio - Allegro molto 9 m

Analýza Gerarda Schwarze 1. věty Dvořákovy Novosvětské symfonie

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 "Z Nového světa" II. Largo 11 m

Analýza Gerarda Schwarze 2. věty Dvořákovy Novosvětské symfonie

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 "Z Nového světa" III. Scherzo: Molto vivace 5 m

Analýza Gerarda Schwarze 3. věty Dvořákovy Novosvětské symfonie

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 "Z Nového světa" IV. Allegro con fuoco 9 m

Analýza Gerarda Schwarze 4. věty Dvořákovy Novosvětské symfonie

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 "Z Nového světa" 5 m

Komentář Josepha Horowitze k Dvořákově Novosvětské symfonii a důkaz inspirace Písní o Hiawathovi

Klavír: Kimberly Russ 7 m

Představení hry na klavír a na celestu

Housle: David Kim 6 m

Představení houslí a role koncertního mistra včetně demonstrace

Anglický roh: Pedro Diaz 9 m

Představení anglického rohu včetně demonstrace a nejznámějších sól (Dvořák: Symfonie č. 9, Mahler: Symfonie č. 2)