Výrazy a jejich úpravy

Použití úprav výrazů ve fyzice

Ukážeme, k čemu nám můžou být dobré úprav výrazů. Bude to především zjišťováí jednotek a jejich převádění.

27 minut

Algebraické chápání jednotek 6 m

Ukážeme si, jak si pomocí algebry můžeme odvodit jednotky například u jednoduchých fyzikálních příkladů.

Určování jednotek ze vzorce 5 m

Společně zjistíme, jak lze z jednoduchého vzorce zjistit jednotky, ve kterých bude náš výsledek.

Jednotky, kterými lze nejlépe vyjádřit rychlost 10 m

Převedeme si pomocí algebry jednotky rychlosti a zamyslíme se nad tím, kterými jednotkami lze rychlost vyjádřit smysluplně a které jednotky se pro vyjádření rychlosti naopak příliš nehodí.

Jaké balení pesticidů je nejvýhodnější? 6 m

Ve slovní úloze si trochu pohrajeme s jednotkami tak, abychom zjistili, které balení je vlastně nejvýhodnější.