Pravděpodobnost náhodných jevů
Pravděpodobnost náhodných jevů (2/13) · 2:49

Pravděpodobnostní prostor Základní vysvětlení, jak počítat pravděpodobnost. Pojem pravděpodobnostní prostor. Příklad pravděpodobnostního prostoru při hodu kostkami.

video