Fyzikální chemie
Přihlásit se

Reakční kinetika

Naučte se zákony, kterými se řídí rychlost chemických reakcí. Proč se vám sirka nezapálí sama od sebe a proč po zapálení tak rychle shoří?

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

33 minut

Úvod do chemické kinetiky 15 m

Vysvětlení základních pojmů z chemické kinetiky. Co je to rychlost reakce, aktivační energie, aktivovaný komplex nebo katalyzátor?

Odvozování jednotek rychlostní konstanty 5 m

Jak lze odvodit jednotku rychlostní konstanty z rychlostní rovnice? Ukážeme si na příkladu reakcí nultého, prvního a druhého řádu.

Určení rychlostní rovnice z experimentálních dat 12 m

Určení rychlostní rovnice z experimentálně získaných hodnot počátečních rychlostí chemické reakce.