Přihlásit se

Součet dělitelů čísla 27 000 Sum of factors of 27000

Vypočítejte součet všech kladných dělitelů čísla 27 000. Nejjednodušší věc, o které mohu přemýšlet je zaprvé udělat rozklad na prvočísla z 27000, což nám pomůže ke zjištění, jak by různí dělitelé čísla 27000 mohli vypadat. Tak, 27000 je to samé jako 27 krát 1000, což je to samé jako 3 na třetí krát 10 na třetí a 10 je samozřejmě to samé co 2 krát 5 takže toto je to samé jako 2 krát 5 na třetí nebo jako 2 na třetí krát 5 na třetí Takže 27000 je rovno 2^3 krát 3^3 krát 5^3. Tedy jakýkoliv dělitel čísla 27000 bude muset být vytvořen jako produkt z až tří 2, až tří 3 a až tří 5. Tak, pojďme to zkusit a podívat se na všechny kombinace a zamyslet se na rychlou cestou k vyřešení. Řekněme, že v děliteli nejsou žádné 5. Takže pokud tam nejsou 5, pak můžeme mít až tři 2. Tak, pokud to má nula 2. Budu dělat mocniny dvojky. Tak, řekněme, že to má nula 2, pak sem dám 1. Pokud to má dvě 2 pak to musí být dělitelné 4 a pokud to má tři 2, tak to musí být dělitelní 8. Když řeknu tři 2, myslím 2×2×2. Pojďme nyní udělat to samé s trojkami. Oh, počkejte, zapomněl jsem mocninu Pokud to má nula 2 znamená to, že to je dělitelné jen 1. Sledujeme dvojku. Pokud to má jednu 2, tak to musí být dělitelné jen 2, pokud máte dvě 2, tak je to dělitelné 4 a pokud máte tři 2 a myslím tím 2×2×2, tak je to dělitelné 8. Pojďme udělat to samé s 3. Z pohledu trojky, pokud máte nula 2 pak je to dělitelné 1. Pokud máte jednu 3, pak je to dělitelné 3. Dvě 3, neboli 3×3, znamená dělitelnost 9 Pokud máte tři 3 pak je to dělitelné 27. Tak pojďme se podívat na všechny možné kombinace v této tabulce, kterou jdu udělat právě tady. Předpokládáme, že to není dělitelné 5 nebo je to dělitelné pouze 5 na nultou. Takže jaká jsou možná čísla. Máte 1×1 = 1 ; 1×3 = 3 ; 1×9 = 9 ; 1×27 = 27 To jsou všechna čísla, která dáme s až třemi 3 od nuly do tří 3 je v nich a také zároveň nemají žádné 2 v sobě. Pokud tu máte další 2 pak vlastně násobíte tyto čísla 2. Pokud tu máte další 2, pak násobíte všechna tato čísla 2. Nyní, předtím než to udělám, protože to chci udělat co nejrychleji, mohl bych vyřešit co tyto čísla jsou. Mohl bych je násobit. Ale místo toho je jen sečtu. Pojďme prostě udělat součet tohoto řádku, prvního řádku, který jsme teď udělali. Máme 1 + 3 + 9 + 27 3 + 27 = 30; 1+ 9 = 10, takže toto bude 40. Nyní, jakákoliv tato čísla jsou, tak to musí být 2× tato čísla. Takže součet bude 80. A součet tady bude 2× součet předchozího řádku, protože zde násobíme 2 a zde násobíme 4. Takže to bude 160. A tady to prostě vynásobíme znovu 2. Bude to 320. Nebo jinak řečeno, jakýkoliv ten součet je, bude to 8× součet prvního řádku a mohl bych, dokud víte co dělám, mohl bych tato čísla dát sem. Toto číslo bude 8, 24, 72 a cokoliv 8×27 je. Nyní, co to je 160+56=216. Ale my to nechceme udělat, my jen musíme přemýšlet o součtech. Pokud se zamyslíte, všichni dělitelé čísla 27000, kteří nejsou dělitelní 5, tedy jsou dělitelní jen 5 na nultou, myslím že to mohu říct, tak jsme právě získali jejich součet. Bude to součet všech řádků. tedy když vezmete 40+80 máte 120 + 160 + 320 = 600. Tedy toto je ta situace. Toto je součet všech kombinací dvojek a trojek, které v sobě nemají pštku. Nyní, když vezmete stejné kombinace 2 a 3. Tyto se sečtou až do 600. Nechte mě to zde napsat. Tyto se sečtou až do 600. Tak, žádné 5. Teď když uděláme úplně to samé co jsme tu dělali, ale budeme vše násobit 5, tak bychom měli dostat kombinace, které mají tolik 2, tolik 3 a jednu 5, což by byl ten součet, který bychom vynásobili 5. Takže vynásobíme 600×5. Získáte 30 s dvěma nulami. Tak, to je jedna 5 v rozkladu na prvočísla dělitele. Jedna 5. Přesně tak. Nyní, když chceme dvě 5, mohu to opět vynásobit 5. Takže pokud budu násobit znovu 5, dostanu 15 000. To jsou dvě 5. Druhý způsob je vynásobit každý člen 25, což je prostě 5×5, součet tohoto bude 600×25 a to je 15000. Nyní máme tři 5. Vynásobíme to znovu 5. 5×15 je 75, takže dostaneme 75000. Teď vím všechny součty. Pokud nemám žádnou 5, součet všech dělitelů je 600. Pokud mám jednu 5, 3000 a tak dále. Takže když chci součet všho, prostě vezmu součty těchto čísel. Trochu se posunu níže. Takže mám nula, nula, a na místě stovek mám jen 6. A pak, 3 + 5 + 5 je 13, je to tak? Jo, je to 13. Zapamatuji si 1. A teď mám 9. Takže mám 93600. Tedy součet všech dělitelů čísla 27000 je 93600. Doufám, že jste se nenudili.
video