Přihlásit se

Salman Khan popisuje třídy budoucnosti s kombinovanou výukou Průkopník vzdělávací technolgie, Salman Khan, podává přehled toho, jak mohou nástroje online výuky pomoci fyzickým třídám rozvíjet se a stát se centry kreativity a praktických zkušeností a jak do tohoto velkého obrazu zapadá Khan Academy a jejich letní "Objevitelský tábor".

Sal Khan: Takže, když lidé přemýšlejí o tom, co je to vzdělání, jde ve skutečnosti o celou řadu věcí. Pokud si představíte tadyhle, toto je nejvíce- nejvíce mechanická forma vzdělání. Toto je vaše násobení dat a roků v dějepisu nebo ve slovní zásobě. A potom, pokud pokračujete tímto směrem, se dostanete k otevřenějším a kreativnějším věcem. Takže tohle je kreativita.. kreativita a otevřenost. A právě teď se děje to, že zcela určitě dochází ke kreativitě a otevřenosti ve třídách, ale téměř každý pedagog, se kterým jsem mluvil, říká, že si přeje mít více času, aby mohl tohle dělat. Takže v trad.. v současné době se náš tradiční vzdělávací systém zaměřuje více méně na tuto část spektra. A toto je.. tady je místo, kam se zaměřuje nyní. Co je na Khanově škole zajímavé je to, že jsme byli schopni.. s kombinací.. zcela zřejmě, máme videa, máme software, který tvoří naše cvičení a administrace stránek. Budeme mít spolek studentů, kteří jsou schopni si navzájem pomáhat. Domníváme se, že tento virtuální komponent může začít.. může začít pracovat s velkým množstvím tohoto. Pokračuje to až k věcem, které jsou celkem abstraktní a docela otevřené a projektově založené. Máme informatiku a další. Máme simulace. Hodně videí, které se týkají abstraktního chápání věcí, ale tato hodnota, hodnota toho, čím může Khanova škola být, jak si myslíme, není v tom, aby nahradila toto, v žádném případě, aby nahradila toto. Sám mám děti a nechci, aby se jen učili ve virtuální škole nebo trávili svůj čas ve třídě. Domníváme se, že možností je, když se fyzická třída přesune sem. Stane se tím dokonce otevřenější a kreativnější. Takže náš pohled na letní tábor je opravdu experimentovat s tím, co můžeme dokázat tady. To je to, co děláme právě tady v naší Zjišťovací laboratoři. A proto uvidíte na tomto 'táboře' - myslím, že jej tak můžeme nazývat - uvidíte mnohem více druhů simulací. A když mluvím o.. mluvíme o opravdových světových hrách: kdy děti obchodují, kdy spolu děti mluví. Uvidíme mnoho projektů: studenti stavějící roboty, studenti rozebírající elektronická zařízení a zjišťující, co veškeré ty věci dělají. Uvidíte mnohem více praxe, praktickou matematiku, tudíž hodně pravděpodobnosti a statistiky, a také tak nějak taktilní matematiky. Uvidíme 3D geometrii. Tyto děti postaví 3D čtyřstěn Sierpińského, nebo cokoliv jiného. Takže, opravdu, tohle je vše o tom 'Jak může vypadat budoucnost fyzikálních tříd?' A tohle je opravdu důželitý bod, protože kdykoliv lidé pomyslí na virtuální vzdělání, vždy si jej představují jako buď/ anebo, virtuální vzdělání versus to fyzické. Ale my si myslíme, že virtuální vzdělání udělá to fyzické cennějším, a ve skutečnosti jej dělá ještě více cennějším. Ironie je v tom, že vlastně, škola budoucnosti, 'ta fyzická', v našich myslích, se stane ještě víc důležitější. A tak to, v co doufáme, je experimentovat se všemi těmito věcmi, zjistit, co funguje a co nefunguje a potom zjistit, jestli to můžeme ve velkém měřítku přenést do zbytku světa. Můžeme sdílet to, co funguje, a tak kterýkoliv pedagog, kterýkoliv student a rodič kdekoliv na světě může zkusit některé tyto simulace, projekty a praktické hry.
video