SAT - příprava: Test 2 odd.3 část 1 Úlohy číslo 1 až 4 začínající na straně 459

video