Přihlásit se

Body na číselné ose Jaká je hodnota vyznačeného bodu na číselné ose?

Máme tady tři různé číselné osy a na každé z nich je několik značek. Zde je −2, zde −10, −5, −11. A máme zjistit, jaké číslo se skrývá za tou modrou značkou. Jako nápovědu vám prozradím, že čárky na ose od sebe mohou být vzdáleny více než o 1. Zkuste si zastavit video a zkusit zjistit, jaké číslo je pod modrou značkou na těchto třech osách. Pojďme na první příklad. Co víme? Tady je −2, tady −10. A my máme zjistit, co je tamhle na té značce nalevo od −10. Pokud půjdeme od −2 k −10... Co musíme provést, abychom z −2 dostali −10? Musíme odečíst 8. Takže když půjdeme dvakrát do leva, tak vlastně odečítáme 8. A když půjdeme znovu o dva body doleva, tak znovu odečítáme 8, takže tady bude −18. A když půjdeme znovu vlevo, tak zase odečítáme 8. −18 minus 8 nám dostane na −26. Další způsob, kterým bychom mohli uvažovat, je, že když skočíme dvakrát doleva, čímž odečítáme 8, tak jeden skok bude −4. Víme, že tady odečítáme 4, takže tu dostaneme −6. Dalších −4 nás dostane na −10. Tady by bylo −14, −18, −22, −26. Teď se vrhneme na tuhle osu. Tady máme zjistit, kolik máme na této modré značce vpravo. Začínáme na −11 a dvěma skoky se dostaneme na −5. Kolik musím přičíst k −11, abych dostal −5? Musím přičíst 6. Když dvěma skoky přičítám 6, tak na jeden skok to bude 3. Tento i tento bod tedy musí být 3. Na každou značku přičítáme 3, takže −5 plus 3 nás dostane na −2, plus 3 nás dostane na 1. −2 plus 3 je 1. Plus 3 nás dostane na 4. Tady máme −26 a tady 4. Teď se vrhneme na tuto osu. Tady je −7 a tady 1. A úkolem je zjistit, jaké číslo je zde. Takže když dvakrát skočíme od −7 k 1, kolik musíme přičíst? Abychom se dostali na 1, tak musím k −7 přičíst 8. Když tedy musíme k našemu číslu skočit ještě dvakrát, tak to znamená, že znovu přičítáme 8. 1 plus 8 je 9. Dále by o tom šlo uvažovat tak, že když na dva skoky přičítáme 8, tak na jeden přičítáme 4. Takže tady bude −3, přičteme 4 a dostaneme 1, přičteme 4 a dostaneme 5, přičteme 4 a dostaneme 9 .
video