Násobení a dělení - slovní úloha na porovnání kouzelnických schopností Comparing magic strength

video