Přihlásit se

Násobení a dělení - slovní úloha na porovnání kouzelnických schopností Comparing magic strength

Ron a Hermiona cvičí zvedání pírek do vzduchu pomocí magie. Hermiona dokáže zvednout své pírko 35 stop do vzduchu, což je pětkrát více, než jak vysoko dokáže zvednout své pírko Ron. Jak vysoko dokáže své pírko zvednout Ron? Hermioniných 35 stop je tedy pětkrát výše, než kolik zvládl Ron. Takže abychom zjistili výšku Ronova pírka, stačí vzít výšku Hermionina pírka a vydělit ji 5. A kolik je 35 děleno 5? No, 5 krát 7 je 35, takže 35 děleno 5 je 7. Takže Ron dokáže své pírko zvednout 7 stop do vzduchu. Zkontrolujme si odpověď... Pokud si s tím nevíte rady, můžeme se taky podívat do nápovědy. Máme tady znázorněno, že Hermiona dokáže zvednout své pírko 35 stop vysoko. Což je pětkrát více než Ron. Takže tohle by měla být výška Ronova pírka. Pokud tedy rozdělíte 35 na 5 stejných částí... 5 krát "?" se rovná 35. Což se stejné jako říct: "35 děleno 5 je ?". A 35 děleno 5 je samozřejmě rovno 7. [jjk]
video