Přímá a nepřímá úměrnost Porozumění přímé a nepřímé úměrnosti; Direct and inverse variation

video