Přihlásit se

Tutoriál pro lektory na webu Khan Academy

Ahoj. Ahoj! Jsme tu, abychom vás seznámili s Khan Academy a ukázali, co všechno vám nabízí a jak můžete obsah Khan Academy využívat, pokud se chcete stát jejím lektorem. Začněte na naší domovské webové stránce www.khanacademy.org. Takhle vypadá domovská stránka, pokud nejste přihlášení. Vytvořte si na Khan Academy účet. Pokud máte vytvořený účet, můžeme sledovat, jaký pokrok děláte a kolik jste se toho s pomocí Khan Academy naučili. S vlastním účtem sem také můžete přidat své studenty a následně sledovat jejich pokroky a získávat o nich další údaje. Pro roli lektora i studenta vám bude stačit jeden účet, takže se nemusíte registrovat dvakrát. Pro vytvoření účtu klikněte na odkaz "Teachers start here" tady dole, pokud jste učitelé, nebo tady, na odkaz "Parents start here", pokud jste rodiče. Po kliknutí na jeden z těchto odkazů se můžete zaregistrovat účetem na Facebooku nebo Googlu, nebo jakoukoli e-mailovou adresou. Jakmile se zaregistrujete, otevře se vám stránka, kde můžete přidat do Khan Academy své studenty, abyste mohli sledovat jejich pokroky. Teď se přihlásíme a začneme s prohlídkou. Takhle to vypadá, když se přihlásíte do Khan Academy. Je to rozcestník pro studenty. Tohle uvidí vaši studenti, když se přihlásí do Khan Academy. Podle našeho názoru je velmi důležité, aby lektor věděl, co se v tomto rozcestníku nachází, a možná se i sám něco naučil. Nejdříve se podíváme, co nabízí Khan Academy z pohledu studenta. Takže tohle je rozcestník a tady je seznam cvičení. Máme tady Rovnice s absolutní hodnotou, Řešení kvadratických rovnic rozkladem, Rovnici přímky a tohle jsou cvičení, která vám doporučujeme na základě vyplnění testu, kterým projdete při vytváření svého účtu. Tento test se skládá z osmi otázek a jeho obtížnost se mění podle toho, jak dobře si vedete. Takže my máme přehled o tom, na jaké jste úrovni a můžeme vám doporučit cvičení se správnou obtížností. Každé cvičení se zobrazuje v pěti možných stavech. Každé cvičení je nejprve šedé s označením "Needs practice", což znamená, že se na něm potřebujete procvičit. Následně postupujete při řešení úkolů, a dostáváte se na úroveň 1, 2 a úroveň "Mastered", tedy zvládnuté. Takže procvičování probíhá tak, že hledáte řešení úkolů označených šedou barvou a musíte zvládnout tři nebo pět úkolů v řadě. Tady je příklad cvičení, tohle jsou rovnice s absolutní hodnotou. Jessica už několik úkolů vyřešila. Má dva správně a jeden špatně. Takže potřebuje další tři správná řešení v řadě, aby se posunula ke stavu "practiced", procvičeno, označeného světle modrou. Když se vrátíte nahoru, můžete vidět malé čtverečky, které znázorňují daná cvičení. Podle barvy poznáte, jak daleko se cvičením jste. Kliknutím na něj můžete otevřít jednotlivé úkoly, pokud se chcete vrátit k něčemu, co jste už jednou vyřešili. Teď začnu cvičení na sčítání. Když si nevím se cvičením rady, můžu najít instrukce na videu nebo se podívat na nápovědu. Jakmile daný úkol dokončíte, je označen jako "Practiced", procvičený. Pro to, abyste získali úroveň 1, 2 a "Mastered", musíte vyřešit "Mastery Challenges". Vpravo vidíte odkaz "Level up your skills". To je odkaz na "Mastery Challenge", kde máte osm úkolů. Tyto úkoly jsou z různých cvičení, takže nestačí jen zapamatovat si, jak se řešilo jedno konkrétní cvičení. Musíte vědět, jak se řeší všechna z nich. Jak postupujete s řešením těchto úkolů, cvičení jsou označena stále tmavší barvou (úroveň 1,2 a Mastered). Takhle to vypadá, když cvičení úspěšně vyřešíte. Vidíte, jaký jste udělali pokrok a body, které jste získali, což značí, kolik úsilí jste věnovali Khan Academy. Takže to je všechno ke studentskému rozcestníku, který je výborný pro studium matematiky. V budoucnosti sem budeme přidávat i další témata. K obsahu našich stránek se můžete dostat i jinak. Nahoře vlevo můžete kliknout na "learn menu" a zobrazí se vám další témata, která nabízíme mimo matematiku. Najdete tu přírodní vědy, ekonomiku, informační technologie, humanitní obory a mnoho dalšího. Kliknutím na daný obor se vám zobrazí jeho obsah. Například v sekci o historii umění nás může zajímat středověk... a podívejte, Můžu na to kliknout a objeví se mi tutoriál všech materiálů, které jsou v dané kategorii. Jsou tu články, videa (označená malou ikonkou přehrávání) a v některých případech i otázky. Tohle je místo, které lektoři s oblibou doporučují svým studentům a kde mohou zjistit, jak by mohla vypadat hodina na dané téma, pokud hledají inspiraci. Další možnost vyhledávání témat je přes vyhledávací nabídku v pravém horním rohu. Takže pokud nás zajímají třeba zlomky, můžeme najít všechna témata, která se jich týkají, stejně tak cvičení a videa. Když chci prohledávat celý obsah Khan Academy, můžu kliknout na poslední odkaz a zobrazí se mi také všechen obsah k danému tématu, takže i takto se můžu dostat k tomu, co se chci naučit. Jedna z největších výhod Khan Academy pro lektory je možnost velmi podrobně sledovat, jak se vaši žáci učí. Pro přístup k těmto datům klikněte na odkaz "Coach" nahoře vlevo. Zobrazí se vám různé statistiky, které na naší stránce nabízíme. U každé z nich jsou filtry, díky kterým můžete vyhledávat podle různých dovedností nebo cvičení, zjistit, kteří studenti mají se cvičeními problémy, zobrazit si seznamy studentů z jednotlivých tříd, které jste vytvořili, pokud jste si studenty roztřídili, a v některých případech si zobrazit i konkrétní den. Z těchto statistik získáte přehled o tom, jak si vaši studenti vedou. Pokud zjistíte, že někteří vaši studenti mají problém, můžete jim věnovat větší pozornost, v některých případech máte možnost kliknout na informaci o daném studentovi a zjistit ještě podrobněji, jak si vede. Jedna z mích oblíbených statistik je "this one", která ukazuje pokrok jednotlivých studentů. Jde o souhrn pokroku studentů. Sem můžu zadat konkrétní časové rozmezí, ve kterém chci jejich pokroky sledovat, řekněme, posledních 30 dní. Můžu si vybrat nějaké časové rozmezí, nebo zadat konkrétní data, a zobrazí se mi, kolik času mí studenti strávili na jednotlivých tématech. V těchto sloupečcích si můžu vytřídit studenty, kteří mají problém, cvičení, která studenti zvládli, nebo počet bodů, které znázorňují, jaké úsilí studiu věnovali. Vidím, že za posledních 30 dní "Ben Eater" udělal pořádný kus práce a když kliknu sem, můžu konkrétně zjistit, kolik úsilí kdo cvičení věnoval, kolik úkolů vyřešil, procentuální úspěšnost a tak dále. Na této stránce můžete studentům také doporučit cvičení. Můžu se podívat na cvičení v daném stádiu plnění, nebo na jednotlivá cvičení, která si studenti potřebují procvičit. Tohle je opravdu efektivní způsob, jak studenty zaměřit na úkoly, které potřebují procvičovat - "Ben" potřebuje pomoct s odčítáním desetinných čísel, takže mu můžu říct "Chci, abys vypracoval pět správných řešení v řadě", nebo deset, můžu mu stanovit termín vypracování a doporučit mu konkrétní cvičení. Když si chci projít všechna doporučení, můžu se v této tabulce doporučení podívat na termíny vypracování a pokrok, který student udělali. Tady také mohu editovat svá doporučení Všechny tyto statistiky poskytují opravdu skvělé informace, takže vám doporučuji se s nimi seznámit, protože poskytují náhled na aktivitu studentů a to, jak si vedou. Teď, když jste se seznámili se všemi statistikami, je čas vrátit se na seznamy vašich tříd a přidat vaše studenty na Khan Academy. Klikněte na odkaz "classes" nalevo a následně na zelené tlačítko "Add new students" a přidejte své studenty do některé ze svých tříd na Khan Academy. To vám umožní sledovat individuálně jejich pokroky, takže budete mít přehled, jak pracují. Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak co nejlépe využívat Khan Academy pro vaše studenty, přejděte do sekce pro lektory, kde naleznete velké množství informací o tom, jak nejlépe pracovat s Khan Academy, ať už jste učitel, nebo rodič.
video