Přihlásit se

Kuličky pro kamarády

Honza má ve své sbírce 198 kuliček. Koupí si ještě navíc dalších 44 kuliček. O rok později se rozhodne, že už jich má dostatek a chce je spravedlivě rozdělit mezi svých 31 spolužáků. Kolik kuliček zhruba dostane každý ze spolužáků? Když použijeme slovo "zhruba", znamená to, že nepotřebujeme dosáhnout zcela přesné odpovědi. Máme jen odhadnout, kolik kuliček dostane každý spolužák. Abychom si zjednodušili počítání, čísla si zaokrouhlíme. Pojďme na to. Na začátku má 198 kuliček. Zaokrouhleme vše k nejbližší desítce. A možná nám to zjednoduší počítání. Takže když zaokrouhlujeme 198 k nejbližší desítce, podíváme se na jednotky. Na pozici jednotek je číslo 8. Pokud je na pozici jednotek číslo 5 nebo větší, zaokrouhlujeme směrem nahoru, pokud chceme zaokrouhlit k nejbližší desítce. Pokud zaokrouhlíme nahoru k nejbližší 10 číslo 198, dostaneme číslo 200, a to je také nejbližší stovka. Takže číslo 198 je přibližně stejné jako 200. Dvojitá vlnovka je symbol pro "přibližně stejně" nebo "zhruba stejně". Honza začal s 198 kuličkami a pak si koupil dalších 44. Zaokrouhlíme 44 k nejbližší desítce. Na pozici jednotek je 4, což je méně než 5, a tím pádem zaokrouhlíme směrem dolů. Nejbližší desítka směrem dolů od čísla 44 je 40. Číslo 44 tedy zaokrouhlíme na 40. Kolik měl Honza dohromady kuliček, než je začal rozdělovat? Pokud sečteme obě zaokrouhlená čísla 200 plus 40, tak měl Honza přibližně 240 kuliček, než je začal rozdělovat. Mezi kolik studentů bude Honza kuličky rozdělovat? V jeho třídě je celkem 31 studentů. Opět si číslo 31 zaokrouhlíme k nejbližší desítce. Zaokrouhlíme směrem dolů, protože na pozici jednotek je 1. 1 je menší než 5. Když zaokrouhlíme k nejbližší desítce směrem dolů, dostaneme číslo 30. Když máme přibližně 240 kuliček a rozdělíme je mezi přibližně 30 žáků, kolik kuliček bude mít každý z nich? Každý z nich dostane 240 děleno 30. Opakuji, přibližně. Zhruba 240 kuliček děleno 30 žáků. Kolik to je? Výsledek je roven počtu kuliček na jednoho studenta. Označíme si ho jako ‚M‘. ‚M‘ je počet kuliček na 1 studenta. Můžeme to říci také jinak, a to že M krát 30 je 240. Nebo že 240 se rovná M krát 30. Takto si to zapíšeme, 240 se rovná M krát 30. ‚M‘ je výsledek, ke kterému se ubíráme. Přibližný počet kuliček na jednoho studenta. Jak se dostaneme k výsledku ‚M‘? Je mnoho způsobů. Můžeme využít násobky čísla 30. 30, 60, 90... Je to podobné jako násobky 3, jen k nim navíc připisujeme 0. Násobky 3 jsou na místě desítek a 0 máme na místě jednotek. 90, 120 (což je 12 s nulou), 150, 180, 210, 240. Takže je to 30 krát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Víme tedy, že 240 se rovná 30 krát 8. Můžeme napsat, že 240 se rovná 30 krát 8. A 30 krát 8 je stejné jako 8 krát 30. Můžeme také říci, že počet kuliček, které dostane každý Honzův kamarád, je přibližně 8. Výsledek je tedy roven 8. Každý ze spolužáků dostane přibližně 8 kuliček. Znovu opakuji, že je to jen odhad, ne přesná odpověď. Nyní se můžeme pokusit získat přesnější odpověď. Pokud nechceme zaokrouhlovat zvlášť 198 a 44, můžeme je rovnou sečíst. 8 plus 4 je 12. 1 plus 9 plus 4 je 14. 1 plus 1 je 2. Přesný počet kuliček je 242, což se hodně přibližuje 240. Takže 240 byl dobrý odhad. a když pak vydělíme… dělení 31 by bylo trochu bolestivé, ale naštěstí můžeme pouze odhadovat, takže dělíme 30 a dostaneme 8. Když trochu odbočíme, všimněme si, že 24 děleno 3 je 8. Pokud vydělíme 240 240 děleno 30 je také 8. Pokud dělíme číslo 10 krát větší než číslo první číslem 10 krát větším než číslo druhé, stále dostáváme stejný výsledek. V obou případech každý spolužák dostane zhruba 8 kuliček.
video