Zápis výrazů 3: cvičení př.3 Writing expressions 3 exercise example 3

video