Přihlásit se

Detailnější analýza fiskálního útesu More Fiscal Cliff Analysis

video