Inverzní funkce (příklad 3.) Příklad výpočtu inverzní funkce.

video