Přihlásit se

Desetinná čísla na číselné ose (příklad)

Máme přesunout oranžovou tečku na číselné ose na hodnotu -0,6. Tečka je v tuto chvíli na 0. Tohle je -2 a tohle je 2. Takže každá z těchto větších odrážek je 1. Toto je tedy -1 a -2. Tohle tedy bude -0,5. Když tedy půjdeme trochu dál do záporu, za -0,5 bude hledané -0,6, což bude ještě o 1/10 dál. Tohle tedy vypadá jako -0,6. Zkusme ještě pár příkladů. Přesuňte oranžovou tečku na hodnotu 1,9 na číselné ose. Vypadá to, že máme stejné měřítko jako v předchozím příkladu. Takhle se dostaneme na 1. Ve skutečnosti je tohle 0,5; 1 a 1,5. A 1,9 bude jen o 1/10 menší než 2. Takže to bude, když tohle je 2, tak o 1/10 méně. A teď předpokládám, že skáčeme po desetinách. A vypadá to tak, protože tohle vypadá hodně jako 1,9. Zkusme ještě jeden příklad. Přesuňte oranžovou tečku na hodnotu 0,5 na číselné ose. Stejně jako dříve, máme stejné měřítko. Je důležité si měřítko vždy ověřit. A tohle je přesně 1. Takže 0,5 bude v polovině vzdálenosti přímo na té malé značce.
video