Přihlásit se

Desetinná čísla na číselné ose (příklad)

video