Přihlásit se

Slovní úloha se zápornými čísly 1 Negative number word problems 1

Jedna z nejchladnějších venkovních teplot, která kdy byla zaznamenána, byla -128°F v Antarktidě. Jedna z nejteplejších venkovních teplot, která kdy byla zaznamenána, byla 134°F v Údolí smrti, Kalifornii. Jaký rozdíl ve stupních je mezi nejchladnější a nejteplejší venkovní teplotou? Zamyšleme se nad tím. Teď si to znázorním na číselné ose. Ale udělám ji svisle, abych to bylo jako u teploměru, protože teď řešíme teplotu. Svislou číselnou osu udělám tady. To je má svislá číselná osa. Tady bude 0°F. Pokud by to bylo ve stupních Celsia (°C), byl by to bod mrazu. Ale u stupňů Fahrenheita je to na 32 stupních. Ale tady máme 0°F. Teď zaznamenáme tyto 2 body. Jedna z nejchladnějších zaznamenaných teplot byla -128°F. To bude tady. To je -128°F. A jedna z nejteplejších teplot byla 134°F. To je kladná 134. To bude trošku dál než nejchladnější bod. To je 134°F. Když máme zjistit rozdíl ve stupních mezi nejchladnější a nejteplejší teplotou, tak se vlastně ptají: Jaká je vzdálenost mezi těmito dvěma body? Jaká je vzdálenost? Je více možností řešení. Můžeme si říct: Když začnu na nejchladnějším bodu a půjdu nahoru až k nejteplejšímu bodu, kolik budu muset přidat? Nebo jste si mohli říct: jaký je rozdíl mezi nejchladnějším a nejteplejším bodem? Můžeme si vzít větší číslo. To je 134 a od něho odečíst menší číslo, což je -128°F. V podstatě se ptáme, jaký je rozdíl mezi těmito 2 čísly? Vyjde nám kladná hodnota, protože odečítáme menší číslo od většího čísla. To vám dá stejný výsledek jako tohle. Opět je více cest, jak o tom přemýšlet. Jedna je, že víme, že když odečítáme záporné číslo, je to stejné, jako když přičítáme kladnou verzi toho čísla, nebo přičítáme absolutní hodnotu. Je to to samé. Tohle se bude rovnat 134 plus 128. A proč to tak je? Podívejme se sem. Snažíme se zjistit tuhle vzdálenost. Tato vzdálenost je 134 mínus -128. A když se na to podíváte, zjistíte, že to bude absolutní hodnota z 134. Bude to tady tahle vzdálenost, která je 134 plus vzdálenost tady. Kolik bude tato vzdálenost? Bude to absolutní hodnota z -128. A to je 128. Bude to tahle vzdálenost, 134, plus tato vzdálenost, 128. Proto to dává smysl. Takhle přemýšlíte nad tím, jaký je rozdíl mezi větším a menším číslem. Ale protože je to menší číslo a vy odečítáte záporné číslo, je to stejné, jako kdybyste přičítali kladné číslo. Snad vám to dává smysl. Teď už můžeme spočítat, kolik to bude. A to bude... Jen si to tady spočítám. Pokud sečtu 134 a 128, tak vyjde... 4 plus 8 to je 12. 1 plus 3 plus 2 je 6. Je to 262. Tohle se rovná 262. Jaký rozdíl ve stupních je mezi nejchladnější a nejteplejší venkovní teplotou? 262°F.
video