Přihlásit se

Přirozená čísla zapsaná jako zlomek S pomocí zlomku můžeme zapsat všechna čísla, se kterými jsme dotěď pracovali (nulu, záporná i kladná celá čísla). Jak tedy zapsat přirozená čísla (1, 2, 3, ...) jako zlomek?

Řekněme, že tento kruh představuje jeden celek. Rozdělili jsme ho na 1, 2, 3, 4, 5 shodných částí, takže každá z částí představuje jednu pětinu. Každá část představuje 1/5 kruhu. Máme to tu -1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Vybarvíme některé části kruhu. Vybarvíme tři části. Tady je jedna část, tady je další, takže máme vybarvené dvě z pěti. A teď tři z pěti. Když dáme tři tyto části dohromady, jakou část kruhu máme vybarvenou? Vybarvili jsme tři pětiny celku, takže teď jsou vybarvené 3/5 celku. 3/5 jsou vybarveny. Pojďme nyní udělat něco v určitém směru jednoduššího, ale také zajímavějšího. Začněme znovu s jedním celkem. Toto je jeden celek. Označím ho jako jeden celek. Místo, abych ho rozdělil na 5 stejných částí ho rozdělím na 1. Když ho mám vybarvit… Takže ho celý vybarvím. Vybarvuji 1 celek, vybarvuji 1 shodnou část. Kolik shodných částí je teď vybarveno? Připomeňme si, že máme jednu shodnou část a tu jsme právě vybarvili. Celé jsem to teď vybarvil. Nebo bych mohl říct, že je vybarvená jedna "jednina". Nebo můžu říct, že je to celé vybarvené. Rovná se to jednomu celku. Je to celek. To je zajímavé a chci, abyste si to zapamatovali. Máme 3… 1,2,3 pětiny a píšeme tři pětiny (3/5). Toto je 1 celek. Co by se stalo, kdybychom ho několikrát vynásobili? Teď to zkopíruji... Mám další 1 celek a tady další 1 celek. Kolik mám teď dohromady celků? Mám 3! 1, 2, 3 celky. Vybarvil jsem 3 celky, takže toto se rovná... Označím si to pořádně. Toto se rovná 3 celkům. Kdybych o tom přemýšlel čistě jako o číslech na číselné ose, dostal bych číslo 3. Jsou ještě jiné způsoby, jak bych toto mohl vyjádřit? Když mám 1/5 a další 1/5 a další 1/5, můžu to nazvat 3/5. Takže když mám 1/1, další 1/1 a další 1/1, můžu to nazývat 3 "jedniny", nebo tři jednotky, to je na vás. Můžu to tedy nazvat 3/1. Vidíme, že horní číslo zlomku je větší, než spodní. O zlomku ale můžeme uvažovat jako o dělení. Můžeme to chápat jako 3 děleno 1, což se rovná 3. Nebo, že 1 lomeno 1 je celek a my máme 3 celky. Toto se tedy rovná 3 celkům. 3 lomeno 1 je to samé jako číslo 3. Abych se ujistil, nakreslím si to na číselné ose. Půjdu až k číslu 3. 0, 1, 2 a 3. Když máme jeden celek, tak na číselné ose poskočíme o 1. Zde se dostaneme k 1/1. Poskočíme ještě jednou a mám 2 jedniny. Dvakrát jsme poskočili. Každý skok je 1/1, takže teď jsme na 2/1, což je to samé jako 2. Poskočíme ještě jednou a dostaneme se na 3/1, což je to samé jako 3.
video