Přirozená čísla zapsaná jako zlomek S pomocí zlomku můžeme zapsat všechna čísla, se kterými jsme dotěď pracovali (nulu, záporná i kladná celá čísla). Jak tedy zapsat přirozená čísla (1, 2, 3, ...) jako zlomek?

video