Počátky lidstva
Přihlásit se
Počátky lidstva (1/3) · 10:01

Jak se vyvíjeli naši předci? Odkud se na Zemi vzali lidé? Podíváme se na naše předky i na naše současné bratrance.

[Jak se vyvíjeli naši předci?] Nacházíme se v Ewha, korejské univerzitě pro ženy v Soulu a tématem jsou naši předci, moji a vaši. Veškerý život na naší planetě se vyvinul z jediného organismu. Biologové nazývají tento organismus LUCA, neboli Last Universal Common Ancestor (poslední univerzální společný předek). LUCA žil přibližně před asi 4 miliardami let. Což kupodivu ve skutečnosti znamená, že vy a banány máte společného předka. Avšak tento předek žil pravděpodobně před 1,5 miliardami let a byl ranou formou eukariotní buňky. Ale i s šimpanzi sdílíte předka. Tento předek žil o dost blíže současnosti, před 7 miliony let, což je pouhý okamžik v geologickém čase. Taxonomie je odvětvím biologie, které třídí živé organismy podle jejich vzájemných vztahů a tím vytváří rozsáhlé stromy života, takový systém tříd, na kterém se dají najít vztahy mezi všemi živými organismy. Každý druh zde má své místo, včetně nás, Homo Sapiens. Je toho mnoho, co o našich předcích nevíme, ale je hodně i toho, co víme. Tyto znalosti se zakládají na třech typech důkazů. Prvním jsou zkamenělé pozůstatky. Fosílie nám mohou prozradit mnohé o tom, jak naši předci vypadali a jak se postupně měnili, ale mohou nám také prozradit nečekaně mnoho o tom, jak naši předci žili. Například studiem zubů pod mikroskopem můžeme zjistit, co jedli. Jedli maso nebo snad listy a ovoce? A to nám řekne hodně o tom, jak žili. Lovili, nebo se snad živili sběrem, nebo hledáním ovoce? Můžeme také použít radiometrickou dataci k určení stáří fosilií, a tak se dozvíme, kdy tyto organismy žili. Druhým typem důkazu je genetická datace. Je založena na porovnávání DNA, nebo genů různých druhů. Během 60. let biologové objevili, že mnoho genů se mění velice náhodně. Což v praxi znamená, že porovnáním genů dvou druhů, můžeme zhruba odhadnout, kdy žil jejich společný předek. Takže můžeme využít genetického datování k získání dalších informací z fosilií, tentokrát o čase. Třetí druh důkazu pochází z moderního studia společenství primátů, přesněji studia lidoopů, tedy goril a šimpanzů. My máme geneticky velice blízko k lidoopům a je velice pravděpodobné, že se naši předci vyvinuli mnohem rychleji a změnili se více než ostatní lidoopi. To znamená, že studiem těchto společenství, sociálních vztahů goril a šimpanzů, se můžeme přiučit mnohému o tom, jak žili naši předci. Tak to jsou tři zásadní formy důkazů, které využíváme ke studiu naší evoluce. Část druhá Studium historie našeho druhu započneme cestou zpět o asi 65 milionů let. Do časů, kdy došlo k vymření dinosaurů. Po takovémto masovém vymření druhů se evoluce dá do pohybu velice rychle. To proto, že přeživší organismy začnou experimentovat tam, kde kvůli jiným druhům dříve nemohli. Dnes už víme, že se něco takového událo, protože během 10 milonů let po vymření dinosaurů nalézáme dlouhou řadu nových savců. To biologové nazývají "evoluční radiací". Najdeme savce, kteří se živí trávou. Další se živí hmyzem. Někteří, zdá se, mohli létat jako netopýři. Někteří savci se vrátili zpět do vody, jako například předci velryb a delfínů. A najdeme také savce žijící na stromech, jako naši předci, primáti. Primáti žijí na stromech. Pokud jste někdy lezli na strom, tak víte, jaké schopnosti jsou třeba, abyste na něj vylezli a nespadli. Za prvé, jsou třeba ruce schopné se zachytit stromu, a pokud to svedou i nohy, tak ještě lépe. Za druhé, musíte mít prostorové vidění. Musíte být schopni orientace v prostoru, abyste při skoku z větvě na větev ji byli schopni v prostoru najít. Což znamená, že oči se musí přesunout do přední části obličeje, a proto mívají primáti obličeje placatější. Za třetí je zapotřebí velkého mozku. To je z části proto, aby se zpracovaly všechny ty zrakové vjemy, a částečně proto, že mnoho primátů si oblíbilo ovoce, a to bývá hůře k sehnání než listí. Řád primátů zahrnuje lemury, opice a lidoopy. Lidoopi jsou velcí, inteligentní primáti, kteří patří do nadčeledi Hominiodů. Poněkud matoucí může být fakt, že existují i Hominidé (lidoopi), což je čeleď Hominoidů. Hominidé zahrnují lidoopi, orangutany, gorily, dva druhy šimpanzů a pak vás a mě. Jsme si tak podobní, že i Linnaeus, zakladatel moderní taxonomie, nás musel chtě nechtě přiřadit do skupiny spolu s lidoopy. Darwin souhlasil a moderní genetické studie prokázaly, že měli oba pravdu. Pokud porovnáme geny lidí a šimpanzů, zjistíme, že jsou z 98% totožné. Z toho důvodu jsou moderní biologové přesvědčení, že lidé a šimpanzi mají společného předka někdy z dob před 7 miliony let. Pak se naše rodové linie rozdělily a naši předci začali chodit na dvou nohách. Stali se z nich dvounožci. Nazýváme je Homininy. Upřímně řečeno nevíme, proč se z nich stali dvounožci. Jednou z možností je, že naši předci žili v východní Africe, kde je sušší podnebí a jsou tam tedy travnaté savany spíše než lesy, a pokud žijete na savaně, dvě nohy jsou vhodnější. Můžete cestovat rychleji a dále. Také vidíte dál, takže vidíte přicházet nepřítele. Navíc mají dvounožci volné ruce k manipulaci s kameny a mohou jimi po nepříteli hodit. Napadají vás nějaké další důvody, proč se naši předci stali dvounožci? Pak po 6 milionů let se našim předkům dařilo. V určitých obdobích mohlo tehdy existovat 30 až 40 různých druhů, ale dnes existuje už jen jeden. Po evoluční radiaci je toto "prosívání" druhu velice běžnou záležitostí. Jeden druh se zvládne přizpůsobit nejlépe a stane se základním modelem. Ostatní druhy vyhynou. Je však také možné, že naši předci sehráli roli v odstranění našich evolučních bratranců. Jedna skupina druhů, neboli genus, jak ji biologové nazývají, byli Australopithecinové, neboli jižní opové. Těm se velice dařilo v Africe někdy před 4 miliony až 1 milionem let. Nejznámější z nich je Lucy, jejíž ostatky byly nalezeny v roce 1974 v Hadarském údolí v Etiopii. Objevitelem byl americký paleontolog Daniel Hanson. Lucy měla mozek asi o velikosti šimpanzího a byla asi 106 cm vysoká. Nám nejvíce podobný byl druh Homo habilis, kterému se dařilo v období před 2,5 miliony a 1,5 miliony let. Měli větší mozky než Australopithecinové a vyráběli už kamenné nástroje. První pozůstatky Homo habilis byly nalezeny synem paleontologa Lousie Leakyho v Olduvajské rokli v Africe. Louis Leaky byl skálopevně přesvědčen, že zásadní součástí lidské podstaty byla schopnost vyrábět nástroje. Jakmile tyto pozůstatky zahlédl, věděl, že jsou od lidí a klasifikoval je do rodu Homo. Homo je latinský výraz pro člověka. Tím svým způsobem řekl, že jsou víceméně stejní jako my. Souhlasíte s tím? Ještě více podobný nám je další rod známý jako Homo erectus. Ti se poprvé objevili před 2 miliony let. Měli větší mozek než Homo habilis. Byli přibližně stejně vysocí jako my a cestovali. Jejich pozůstatky můžeme nalézt dokonce i na předměstí Pekingu. Přežili do období přibližně před 30 tisíci lety, takže žili po poměrně dlouhou dobu. Nyní se zamysleme nad Homo ercetus, nad touto skupinou druhů. Byli velice inteligentní, mozky skoro tak velké jako ty naše. Vyráběli nádherné kamenné nástroje a cestovali do různorodých podnebí a životních podmínek. A přece se tyto nástroje změnily po milionech let jen minimálně. Co si myslíte vy? Měli bychom je nazývat lidmi? (hudba)
video