Přihlásit se

Úvod do archeologie Big History Project, 6.4, druhé video

(hudba) Jmenuji se Nicholas Toth. Jsem profesorem archeologie na na univerzitě Indiana a spoluředitelem Institutu doby kamenné. Archeologie je studování starověkých lidí a světa, ve kterém žili. Archeologové toho dělají hodně; kopou, hledají nová naleziště, prozkoumávají a mapují. O archeologii jsem se začal zajímat už v raném věku. Bylo mi asi šest let a můj strýc vlastnil sbírku hrotů kopí. Byly velmi podobné tomu, který tu držím. Velmi mě zajímalo, jak byly vyrobeny, kdo byli ti lidé, kteří je vyrobili a tak dále. A tehdy jsem se rozhodl, že se stanu archeologem. Když jsem byl na střední škole, dopisoval jsem si s proslulým antropologem a archeologem Louisem Leakym. Louis a Mary Leaky se proslavili kopáním v Olduvaiské rokli v Tanzanii, což je jedno z nejranějších nalezišť na světě. Překvapilo mě, že vůbec odepsal. To mě přimělo k tomu, abych se archeologii profesně věnoval. Archeologii jsem studoval v Ohiu, poté jako absolvent na Oxfordské a Kalifornské univerzitě. Archeologie bývá rozdělována na historickou archeologii (pozn.: v ČR pouze historie), která obsahuje písemné záznamy o lidech žijících v minulosti, což vám může pomoci představit si, jak jejich svět vypadal, a na prehistorickou archeologii existující před písemnými záznamy. A na toto období se zaměřuji já, zejména pak na dobu kamennou. Doba kamenná zaujímá přes 99% historie lidské technologie, což je velmi důležitý aspekt. Také jsme se z živočichů s malým mozkem během těch 2,5 milionu let vyvinuli v živočichy s velkým mozkem, takže jde o velkou výzvu. Spolupracujeme s množstvím jiných vědních oborů. Například s geologií. S geology, kteří studují geologický kontext, způsoby jakým byla naše naleziště pohřbena a jaké stopy na nich zanechalo podnebí. Dále také spolupracujeme s paleontology, kteří zkoumají kosti živočichů z archeologických nalezišť. Spolupracujeme s klimatology, kteří studují změnu klimatu v průběhu času. To jsou některé z těch vědních oborů, s kterými velmi úzce spolupracujeme. Teď k tomu, co mám na archeologii rád. Provozuje se venku. Trávíte spoustu času chozením, hledáním nových lokalit a kopáním. Kopání není lehká práce. Je to velice namáhavá aktivita, ale my to milujeme. To vše je tedy terénní část. Dále je tu laboratorní část, ve které musíte analyzovat materiály, které jste vykopali, a určit jejich souvislosti. Pak je tu také experimentální archeologie. To v našem případě znamená naučit se vyrábět a používat kamenné nástroje jako naši předci. Když se naučíte vyrábět takové nástroje, třeba tenhle jsem vyrobil já, mnohem lépe pochopíte, jak žili naši předci. A být schopen rozeznat vzory v opakování, to je pro záznamy o prehistorii také velmi důležité. Teď k důležitým otázkám, kterými se v archeologii zabýváme. Jedna z otázek je, co pohání lidskou evoluci. Mozek se zvětšil neuvěřitelným způsobem, ztrojnásobil svoji velikost během 2,5 milionu let. Proč k tomu došlo? Pravděpodobně za to může upřednostnění inteligentnějších tvorů. Ale do jaké míry to ovlivňuje technologie, lovení, nebo vypořádávání se s většími sociálními skupinami, jestliže se jejich skupiny v průběhu času zvětšují? To jsou informace, kterých se snažíme dopídit. Další otázkou je, co způsobuje ty změny, které najdeme v archeologických záznamech. Lidé přecházejí od lovu a sběru k farmaření, nebo od farmaření k moderním civilizacím. Proč k tomu dochází? Do jaké míry je to ovlivněno změnou klimatu? Do jaké míry je to ovlivněno novými způsoby využívání zdrojů atd.? To jsou důležité otázky, které si archeologové pokládají. Jestli se chcete stát archeology, doporučil bych vám navštívit vaše místní muzeum a archeologická naleziště ve vašem okolí. A také se přihlásit jako dobrovolník. Často se nabírají dobrovolníci na archeologické vykopávky a to je skvělý způsob, jak získat zkušenosti z první ruky. Tak jsem začínal na vysoké škole já, jako dobrovolník na archeologických projektech. (hudba)
video