Tuberkulóza
Přihlásit se
Tuberkulóza (7/8) · 8:43

Rezistentní TBC Některé kmeny tuberkulózy si v průběhu času vyvinuly rezistenci (odolnost) vůči často i zřídka používaným antibiotikům. Ve videu se dozvíte, jak jimi způsobená infekce probíhá a čím je obvykle léčena.

Já jsem Charles Prober. A já Morgan Theis. A v tomto videu se budeme bavit o rezistenci u TBC infekce, tedy o odolnosti TBC vůči lékům, což je velmi důležité téma, neboť výrazně ovlivňuje způsob léčby různých pacientů. Časová osa a pacient, které Morgan nakreslila, nám pomohou popsat několik postupů léčby pacientů, kteří mají odlišné druhy TBC, odlišné ve smyslu různé rezistence k lékům. Této malé osobě byla diagnostikována TBC infekce na základě klinických příznaků a provedených laboratorních testů, o nichž jsme mluvili již v jiném videu. A jakmile započneme u pacienta terapii, obzvláště je-li v rozvojové zemi, kde je k dispozici Xpert RIF test, což je molekulární test námi již popsaný v jiném videu a indikující přítomnost TBC, pomocí molekulární analýzy. A pokud se jedná o TBC rezistentní vůči rifampicinu, je-li to tento případ, pak dojde ke kompletní změně přístupu k léčbě tohoto pacienta s TBC. Předpokládejme však, že je tento test negativní. OK. A máme tu TB infekci, kterou jsme prokázali. Odebereme proto vzorky sputa, u nichž víme, že se nám po 4 až 6 týdnech vrátí. Trochu to trvá. Tyto vzorky budou taktéž testovány. U bakterií bude měřena citlivost na antituberkulotika. Ale nebudeme mít jakoukoliv informaci dříve než za zhruba 6 týdnů, poněvadž to je doba nutná ke kultivaci TBC. Tady mám kultivační misku, na níž mi ze sputa bude růst TBC. Výborně. Mezitím, co čekáme, až se výsledky testu kultivace a citlivosti vrátí, je zapotřebí začít léčení TBC infekce. Základní terapie využívá všechny léky první volby, které jsi sepsala v pravém horním rohu a které jsme označili zkratkou RIPE: rifampicin, isoniazid, pyrazinamid a ethambutol. Dobře. Rifampicin a isoniazid (také INH) se užívají po celých 6 měsíců v případě, že se jedná o původce TBC, který je na ně citlivý. 6 měsíců se používají oba. Pyrazinamid a ethambutol se užívají první 2 měsíce tohoto šestiměsíčního intervalu. Tohle je základní léčba. Teď řekněme, že se nám vrátily výsledky kultur sputa, přičemž léčba probíhá již 6 týdnů, a díky výsledkům jsme zjistili, že mykobakterie TBC je proti jednomu léku rezistentní. Nejčastěji to bývá proti INH, může však být odolná proti jakémukoliv z léků první volby. Jestliže se prokáže, že je bakterie odolná vůči INH, pak jej přestaneme podávat, protože by nebyl příliš k užitku, a budeme pokračovat léčbu pomocí tří zbývajících léčiv po delší dobu, můžeme však také přidat fluorochinolon. Pokud se TBC na základě testu citlivosti ukáže být rezistentní proti rifampicinu, zastavíme léčbu rifampicinem a pokračujeme zbylými třemi léky a přidáme ještě streptomycin. Takže základní myšlenkou je, že ať už je TBC organismus rezistentní vůči jakémukoliv léku, tak se léčba tímto lékem ukončí a pokračuje se se zbývajícími. Také je možno zvážit přidání léků druhé volby a taktéž delší léčbu. Vše správně. A jsou-li bacily rezistentní, přičemž projevují odolnost proti INH i rifampicinu, nazýváme tento specifický typ bakterie jako multirezistentní TBC (MDR-TBC). Ta se po celém světě stává čím dál větším problémem. Prokázalo se, že mezi pět míst s největším výskytem multirezistentních příípadů patří Čína, Indie, Pákistán, Ruská federace a Jihoafrická republika. Je to pouhých pět zemí, nicméně výskyt multirezistentní TBC je v nich největší. Posledním druhem rezistentní TBC, jenž bych rád zmínil, je nazýván extenzivně rezistentní TBC (XDR-TB). XDR-TB je méně běžná než MDR-TB, je však závažnější, neboť je obtížnější ji léčit, jelikož je odolná vůči vícero lékům, ať už z antituberkulotik linie první volby či té druhé, již si také umístila do pravého horního rohu. Jsou obtížněji léčitelné, pročež je míra úmrtnosti tohoto druhu výrazně vyšší. Předpokládejme však, že jsme udělali testy na citlivost, ty přišly po zhruba 6 týdnech zpět a prokázaly citlivou TBC, kvůli čemu jsme pokračovali s klasickou RIPE léčbou. Avšak při kontrole kultury sputa, což bychom měli provádět pravidelně, po třech měsících bylo sputum stále pozitivní. A to by nemělo být. Kultura sputa by měla být negativní po přibližně 2 měsících, dokonce i dříve. Jasně, protože jsme TBC léčili. Přesně tak. Dobře. Pokud je stále pozitivní, dostáváme dvě možnosti. Prvním z nich je, že si TBC vyvinulo rezistenci k jednomu z antituberkulotik, v tomto případě je nutno pozměnit léčbu. Víme, že je rezistentní, neboť jsme opětovně ověřili jeho citlivost. Druhou možností je, že se jedná zkrátka o pomalou odezvu na léčbu pacient má stále pozitivní testy sputa, ačkoliv je bacil senzitivní, je eliminován používanými antibiotiky, leč pomalu. V obou případech musíme změnit léčbu. Jesliže je rezistentní, změníme antituberkulotika a léčíme pacienta déle. A pokud je senzitivní, potom pouze prodloužíme dobu léčby na déle než standardních 6 měsíců. A poslední možnost, kterou bych rád zmínil, je, že vše probíhá po 6 měsíců bez problému. Rentgen hrudníku pacienta se zlepšuje. Vypadá lépe a myslíme si, že jsme nákazu již vyléčili. OK, takže zde, v 6 měsících... Je vše v pořádku. Můj pacient je spokojen. Přesně tak. A zdá se být vyléčen. Avšak vývoj, jenž nyní popíšu, následuje po několika měsících, ba i letech, kdy spokojený pacient už tak spokojený nebude, jelikož u něj došlo k relapsu. Příznaky TBC se opět projevily. Může to být způsobeno z důvodu neúplného vyléčení pacientova onemocnění, které se nyní jednoduše navrátilo zpět. Nebo díky nové nákaze TBC přenesenou jinou osobou, jedná se tudíž o kompletně odlišnou TBC infekci a nedochází tak k relapsu, nazýváme to reinfekce, nicmén původní symptomy se vrátily. Jak to rozlišíme? Pokud byl pacient léčen s původní TBC a poté se u něj po letech TBC znovu projevila, jak můžeme zjistit, že se jedná o návrat původního bacilu či novou infekci novým bacilem? To je dobrá otázka. Mohli bychom to určit pouze tehdy, když bychom měli k dispozici oba druhy bakterií na opakování testů a na základě molekulárních testů bychom porovnali, zda je jejich DNA totožná či odlišná. Jestliže je DNA stejná, pak se jedná o relaps, poněvadž je to stejná bakterie. A pokud je jiná, hovoříme o reinfekci. Výborně. Takže to můžeme zjistit. Přesně tak.
video