Přihlásit se

Penzijní závazky Rozbor penzijních příspěvků, plány definovaných benefitů, plány definovaných příspěvků a proč jsou penzijní příspěvky často nedostatečně financovány.

Bavit se o důchodech není vždy to nejzajímavější, co se dá zrovna dělat, ale doufám, že toto a další video vás přesvědčí, že stojí za to o nich alespoň mluvit a pochopit je, jelikož to má zásadní důsledky pro fiskální situaci mnoha států v USA. Důchod je v podstatě plán definovaných benefitů. Plán definovaných benefitů určených pro období důchodu. Plán definovaných benefitů. Můžeme to srovnat s plánem definovaných příspěvků. Plán definovaných příspěvků. Ten je v současnosti daleko častější v řadě soukromých společností. Ukážeme si to na následujícím grafu. Na horizontální ose je počet odpracovaných let a na vertikální určitá kompenzace. Tady je kompenzace. V případě definovaných příspěvků, za každý odpracovaný rok... samozřejmě vyděláte nějaký plat. Řekněme, že vyděláte 60 000 dolarů ročně. Tento plat si vyděláte každý rok. Toto se týká definovaného plánu příspěvků. Řekněme, že tady je moment odchodu do důchodu, pro zjednodušení řekněme, že půjdete do důchodu v 65 letech. Až vám bude 65, přestanete vydělávat. Už pro tuto společnost nepracujete, ale co ta společnost udělá, je, že pro vás vymyslí plán. A mnoho z nich jsou 401(k), nebo IRA, což znamená, že částečně vy i společnost, dáte část peněz stranou, které se berou jako odložená daň. Tudíž z nich v tom roce nemusíte odvádět daně. Každý rok si odložíte část peněz stranou, to nakreslím zeleně. Řekněme, že si každoročně odložíte třeba 10 % příjmů stranou. Každý rok. Roky by měly být popravdě o dost menší, pokud má graf znázorňovat zhruba 30 let. Po dobu 30let si odkládáte peníze stranou a ty investujete. Můžete investovat do akcií, nakoupit dluhopisy, nebo vložit peníze do podílového fondu. Kdo ví, co s nimi chcete dělat? Odkládáte je stranou s nadějí, že se vám investice znásobí do doby, kdy půjdete do důchodu. Peníze jsou investované, doufáte, že jste investovali dobře a na trhu akcií se nestalo něco šíleného a vaše investice se vám znásobila na pěkně velkou částku. Řekněme, že jste si odložili 6 000 dolarů každý rok po dobu 30 let, to znamená, že jste si odložili 180 000 dolarů. Řekněme, že jste je dobře investovali a investice se vyšplhala například na 1 milion dolarů. Míru růstu bychom si mohli spočítat na základě různých předpokladů. Teď máte spoustu peněz, nekreslím to ani ve správném měřítku. 1 milion dolarů za předpokladu, že se investice vyplatila. Pokud ne, možná je těch 180 000 dolarů stále 180 000. Teoreticky to může být i méně než 180 000. Ať už je to jakákoliv částka, 1 milion nebo 200 000 nebo i méně, to jsou peníze, ze kterých budete v důchodu žít. Nehledě na to, jak dlouho budete žít nebo jaké budou vaše životní náklady nebo potřeby, nehledě na cenu zdravotní péče, toto bude částka, ze které budete žít. Může to být spousta peněz, pokud jste dobře investovali, ale může to být i méně, než byste potřebovali, což by znamenalo, že máte problém. Kdežto plán definovaných požitků, který je typický pro spoustu státních zaměstnanců a tradičních odvětví, které jsou velmi často v odborech. V tomto případě máte i plán definovaných benefitů, neboli důchod a situace se nám trošku mění. Stejně jako u kterékoliv jiné společnosti vyděláte každý rok nějaké peníze a řekněme že je to po dobu 30 let. A opět, do důchodu odejdete v 65 letech. Ale u plánu definovaných požitků za vás odkládá část peněz zaměstnavatel, zaměstnanec může také odkládat část peněz stranou. Část peněz je odložena stranou. Stejně jako v minulém případě, jsou odloženy stranou a investovány, doufejme že bezpečně. Ale bez ohledu na to, jak se investice vyvine, máte do určité míry zaručeny jisté výhody. Například v tomto případě můžete mít zaručeno, že pokud jste byli zaměstnanci déle než 20 let, máte nárok na 60 % vašeho platu za posledních 5 let. Existuje spousta různých způsobů, jak se tyto výhody určují. Může to být takto, můžete dostat měsíčně 100 dolarů za každý rok, kdy jste ve společnosti pracovali. Dostanete každý měsíc 100 dolarů navíc, až odejdete do důchodu. Většinou jsou tyto výhody doživotní. To znamená, že na tyto výhody máte nárok od 65 let až do konce života. Máte jistotu těchto penzijních výhod. Pokud byly odložené peníze zainvestovány dobře a díky tomu máte k dispozici daleko víc, než potřebujete, tak je to sice skvělé, ale dostanete pouze to, co vám bylo zaručeno. Ale pokud vám investice vynese méně, než je nutné, společnost se zaručuje, že vám tyto výhody i přes to vyplatí. Buďto společnost nebo stát, kdokoliv to má na starosti, bude muset částku doplatit. Co ale musíte správně odhadnout, pokud jste ten, kdo peníze odkládá, abyste zjistili, kolik potřebujete odložit, aby mohly být tyto výhody poskytnuty? Bude nutné najmout několik statistiků, přesněji pojistných matematiků k odhadu průměrné délky života lidí. Bude vás tedy zajímat délka života. Samozřejmě nelze správně odhadnout, kdo bude jak dlouho žít, ale pokud to odhadujete pro stovky tisíc zaměstnanců, můžete zjistit alespoň průměrnou délku života. Budete také muset zjistit, jaké jsou životní náklady. Ty měříme s pomocí inflace, což se může v různých regionech lišit, nebo to můžete řešit s odbory. Máme životní náklady. To je úpravný modul životních nákladů (COLA). Pokud tedy uslyšíte někoho říct COLA, mluví buď o pití, nebo o úpravách životních nákladů. Budete také muset přemýšlet o odložených penězích. Jaká bude předpokládaná míra růstu? Předpokládaná míra růstu. Pokud budou vaše odhady optimistické, můžete odložit menší částku. Pokud si myslíte, že se vaší investici nebude moc dařit, bude nutné odložit více peněz. Toto je jedním z hlavních problémů celé věci. Představme si totiž, že jsme na státní úrovni a vaši statistici a pojistní matematici říkají: "Podívejte, abychom mohli tomuto zaměstnanci zaručit 60 % platu, až odejde do důchodu," což je 36 000 dolarů, "abychom jim to mohli zaručit, musíme odložit..." a tady pouze odhaduji, "Řekněme, že musíme odložit 6 000 dolarů ročně, 6 000 dolarů ročně, což odhadujeme s 30 letým předstihem. Víte co, bude to trochu víc. Řekněme 10 000 dolarů ročně. Představte si, že státní úředník, který to má na starosti, jde za těmi pojistnými matematiky a řekne: "Jaká je předpokládaná návratnost této investice?" Pojistní matematici mu odpoví: "Očekáváme mírný růst." "Očekáváme zhruba 3% návratnost." Ale ten státní úředník jim řekne, že by část z těch 10 000 chtěl utratit i za jiné věci, a proto by si tu částku přál snížit. A oni řeknou: "Jedná se o velmi konzervativní odhad." "V posledních 10 letech na akciovém trhu jsme dosáhli i 10% návratnost," nebo "Víme o nadaci, která nedávno dosáhla 6% návratnosti." "Předpokládejme tedy vyšší návratnost." Budeme předpokládat vyšší návratnost. "Proč ne třeba 5% návratnost?" A najednou za předpokladu 5% návratnosti můžeme odložit menší částku. 8 000 dolarů ročně. Často to není ani o těchto odhadech, není potřeba dělat optimistické odhady, abyste mohli v tom roce utratit méně. Někdy můžete vědět, že musíte utratit 10 000 dolarů, abyste byli schopni do budoucna financovat tyto penzijní příspěvky. Existují i příspěvky, které nemusí být financovány, ale zodpovědná strana by se teoreticky měla snažit financovat je co nejvíce. Můžete vědět, že musíte odložit 10 000 ročně, abyste mohli zaručit definované výhody pro zaměstnance na 30 let dopředu. Ale 30 let dopředu je velmi dlouhá doba. Máte i současné problémy, například nedostatky v rozpočtu, nebo si řeknete: "Vím, že musím odložit 10 000 ročně." Ale i přesto to neuděláte, takže penzi financujete nedostatečně. A i když o tom víte a přesto odložíte pouze 5 000 dolarů ročně. Jen tak, aby se na to nepřišlo a doufáte, že někdo další, kdo nastoupí na vaši pozici po vás, něco vymyslí nebo budete prostě jen velmi optimističtí a budete doufat v nadměrný růst nebo zásah státu. Co uvidíme v dalším videu, je, že nedostatečné financování penzí je velký problém, který nás trápí po desítky let a v určitých státech je obzvláště zřetelný. A proto státy, na které povinnosti doplácet penze právě doléhají, tyto výdaje na minulé zaměstnance, začínají přesahovat do zdrojů určených na současné zaměstnance. Je to velký problém. V těchto věcech se nedají dělat velké škrty. Lidé, kteří jsou teď v důchodu, na to čekali. Lidé, kteří s tímto počítali, a celý život na to pracovali. Zároveň však začínají vyčerpávat klíčovou službu poskytovanou státem. Začíná to být velký, velký problém.
video