Přihlásit se

Kýchání, kašel a škytavka Naučte se, jak náš mozek přijímá informace z mechanoreceptorů a odpovídá na ně kontrolováním svalů a jak tohle vše souvisí z kýcháním, kašlem a škytavkou.

Představme si narozeninový dort a člověka, který chce sfouknout svíčky, aby mohl ten dort sníst. Takže přijde blíž. Jen ho tady zkopíruju. Tak. Přiblížil se k dortu. A těsně předtím, než se přiblížil, se hluboce nadechl. A tomu říkáme inhalace (vdech). Takže vdechnul vzduch. A poté, když se chystal sfouknout ty svíčky. Moment, kdy vydechl, nazýváme exhalace (výdech). Vdechování vyžaduje velmi výkonný sval, jenž nazýváme bránice. To je jeden z nejdůležitějších svalů, který si pro vdech zapamatujte. A další svaly jsou tyto, které jsou mezi žebry. A nazývají se vnější – ,,vnější" ve smyslu blíže k povrchu těla – mezižeberní (jsou mezi žebry) svaly. Tedy vnější mezižeberní svaly. Vnější mezižeberní svaly a bránice – obě tyto skupiny nám pomáhají vdechovat. Jsou tam i jiné svaly, ale tyto byste si měli pamatovat určitě. A pro vydechování existují také důležité svaly. Často bereme výdech jako samovolný proces, ale když sfoukáváte svíčky a opravdu chcete vzduch vytlačit, ve skutečnosti nějaké svaly použijete. Zapamatujte si, že v tomto případě jsou to břišní svaly, které nám pomáhají vytvářet vysoký tlak. Takže břišní svaly a pak tyto... Ty druhé se nazývají vnitřní mezižeberní svaly. A ty jsou o něco blíže ke středu těla. A jsou také mezi žebry. Takže tyto dvě skupiny svalů jsou pro výdech nejdůležitější. Abyste si v tom udělali pořádek, důležitá jsou tato dvě slova. Pokud půjde vše dle plánu, náš oslavenec se hezky zhluboka nadechne (inhalace) a poté spoustu vzduch vydechne (exhalace). Sfoukne svíčky a sní svůj dort. Takže pojďme si udělat místo. Zapamatujte si, že tohle vše se dělo volním způsobem. On chtěl sfouknout ty svíčky, nebo ne? Ale co nějaké mimovolní procesy? Nakreslím tedy nějaký mimovolní děj, který vypadá, že se děje sám od sebe, kdy mozek prostě převezme velení a vy na to nemusíte myslet. A jako první příklad nakreslím nos. Takže toto je nos a ústa a samozřejmě vzduch, který proudí dovnitř. A víme, že vzduch vstupující nosem se potká se vzduchem z úst. A také máte nějaké nervy, které jsou právě tady. A najednou ucítí nějakou nečistotu. Něco, co je podráždí. Tyto nervy budeme nazývat mechanoreceptory. Jsou velmi citlivé a mohou zachytit různé věci jako třeba prach. A pokud tyto mechanoreceptory něco objeví, začnou posílat signály do mozku. Teď ta zajímavá část. Tohle je signál vstupující dovnitř. Signál vycházející z mozku bude dělat několik věcí. Tyto svaly se sklopí. Ty jsou v patře. Stáhne tyto svaly. A zvedne sval, který známe jako jazyk. Takže jazyk se trochu posune nahoru. Tyto dva svaly budou spolupracovat a téměř uzavřou ústní otvor. Můžete vidět, že je mezi nimi jen velmi málo místa, kudy může projít trochu vzduchu. Ale většina vzduchu bude muset jít tudy. Když vydechnete hodně vzduchu, v podstatě vytlačíte vzduch nosem. A nyní možná dokážete uhodnout, kam tohle vše vede. Toto nazýváme kýchání. Když řeknete: ,,Ou, právě jsem kýchnul!" Tohle je to, co udělalo vaše tělo. V podstatě silou vytlačilo vzduch, který pak vyšel nosem, a tím se vyčistilo vše, co dráždilo ty mechanoreceptory. Takže kýchnutí je v podstatě vydechnutí, silný výdech nosem. A nyní už víte, jako to funguje. Docela zajímavé. Co dále neovládáme vůlí? Zde máme průdušnici, její větve a samozřejmě nějaké mechanoreceptory, které obklopují průdušnici. A opět pokud jsou něčím podrážděné, vyšlou signál – uhádli jste – vyšlou signál do mozku. Takže mozek bude vědět: ,,Hele, něco obtěžuje mojí průdušnici. Řekly mi to mechanoreceptory." A co je navrchu této průdušnice? Bude tam mít malý otvor. A ten otvor se nachází tam, kde jsou hlasivky. Okolo jsou hlasivky a vprostřed je malý otvor, který jsem nechal černý, abyste viděli, kudy bude vzduch proudit. Prochází obvykle tudy přes hlasivky, a díky tomu mluvíme a zpíváme. Takže tyto bílé věci jsou mé hlasivky. Mám dvě. Jednu na každé straně. A malou mezeru mezi nimi. A když jsou mechanoreceptory podrážděné, mozek bude v podstatě dělat několik věcí. Vytlačí vzduch ven z plic za použití, vzpomínáte, těch břišních svalů a vnitřních mezižeberních svalů. To vytlačí vzduch ven. A také uzavře hlasivky. Jen na malou chvíli. Prostě je zavře. Takže tlak uvnitř vzroste. Dostaneme vysoký tlak. Označím to šipkou nahoru a ,,P" (angl. pressure). Takže zvýšení tlaku v průdušnici z toho, jak se stlačí vzduch. A pak nakonec o zlomek sekundy později, se znovu otevřou hlasivky a vzduch vyletí ven. Když se to stane, je to kašel. Nazýváme to kašlání. Tohle slovo používáme, ale co se vlastně stalo? Udělali jsme velmi mocný výdech pomocí svalů, o kterých jsme mluvili, a poté jsme nakrátko uzavřeli hlasivky, aby se mohl nahromadit tlak. Pokud tlačíte proti něčemu zavřenému, můžete nahromadit tlak a pak jej uvolnit a to je skoro jako malý výbuch. A ten mini výbuch nazýváme kašel. Poslední příklad nakreslím velmi rychle. Zde je váš žaludek. Řekněme, že má malé mechanoreceptory, třeba zde. A tyto mechanoreceptrory říkají: ,,Hele, žaludek je docela plný!" A tedy posílají vzkaz do mozku: ,,Hej mozku, jsme velmi natáhnuté." Vzkaz putuje do mozku. To je tedy signál jdoucí do mozku. Co tedy může mozek dělat? Jako předtím, nakreslím větvící se průdušnici. V tomto případě máme hlasivky stejně jako předtím. Takto je tam dokreslím. Malé hlasivky. A tyto hlasivky budou zpočátku otevřené. A vzduch jimi bude procházet. Toto je samozřejmě fáze vdechu. Právě se nadechujeme. Napíši to zde: ,,vdech". Vdechujeme vzduch za použití svalů, především bránice a vnějších mezižeberních. A poté se uzavřou hlasivky jako předtím. Takže najednou jsou hlasivky zavřené. Co se pak stane? Vzduch doslova nebude moci jít dovnitř. Už nemůže jít dovnitř. Takže se jakoby odrazí, vzduch se doslova odrazí od těchto zavřených hlasivek. Nemůže nikam projít. A vzduch hrnoucí se dovnitř a pak odražený od zavřených hlasivek nazýváme jak? Říkáme tomu škytavka. Je docela zajímavé, jak je tohle z určitého pohledu opak kašle. Při kašli byl vzduch vydechován přes zavřené hlasivky. A pak tady je vzduch vdechován a hlasivky jsou zavřené. A samozřejmě, když říkám, že jsou zavřené, je to jen na krátkou dobu. Jen na malý okamžik. A to je to, co způsobuje tu velkou změnu. Proč škytáme je stále trochu záhada, ale aspoň teď máte nějakou představu, jak to vlastně funguje.
video