Přihlásit se

Vztah násobení a dělení Vztah násobení a dělení

Řekněmě, že k vám někdo přijde na ulici a řekne: "50 děleno 5 se rovná něčemu." Jak si to představit jako úlohu z násobení? Ať je to něco cokoli, jestliže to vynásobíte 5, měli byste dostat 50. Takže byste se mohli zeptat: "Co krát 5 je 50?" No, 10 krát 5 je 50. 10 krát 5 je 50, takže 50 děleno 5 se bude rovnat 10. Snad vidíte tu podobnost. Jestli 50 děleno 5 je 10, pak 10 krát 5 je 50. 10 krát 5 je 50. A mohli byste to vzít i naopak. Kolik bude 50 děleno 10? 50 děleno 10, tak to se bude rovnat 5. 50 děleno 10 se bude rovnat 5. Jak to vím? 5 krát 10 se rovná 50. Zastavme se ještě na chvíli. Kdyby k vám opět někdo přišel na ulici a řekl: "něco děleno 2, něco děleno 2 se rovná, se rovná 9." Jak byste přišli na to, co je to něco? Něco děleno 2 se rovná 9. Můžete se na to dívat podobně jako v minulém příkladu: Když 50 děleno 5 je 10, můžete říct, že 10 krát 5 je 50. Takže tentokrát můžete říct, že 9 krát 2 se musí rovnat něčemu. Víme, kolik je 9 krát 2. Je to 18, takže tohle musí být 18. 18 děleno 2 je 9. A to vlastně popisuje, jaký vztah mezi sebou má 18, 2 a 9. 2 devítky jsou 18, 9 dvojek je 18. Nebo kdybych měl rozdělit 18 do 2 skupin, byly by po 9. Kdybych měl dělit do skupin po 2, dostal bych 9 skupin. Z jakéhokoli pohledu: 18 děleno 2 je 9, 9 krát 2 je 18. Tak si to zkusme ještě jednou. Někdo k vám přijde na ulici, řekne vám, že 12 děleno něčím 12 děleno něčím se rovná 3. se rovná 3. Kolik bude to něco? No, můžete si taky říct, že 3 krát něco se bude rovnat 12. 3 krát něco, 3 krát neznámé číslo se bude rovnat 12. A 3 krát co je 12? 3 krát 4 je 12, takže 12 děleno 4 se rovná 3.
video