Přihlásit se

Metrické jednotky hmotnosti SI Jednotky hmotnosti: miligram, gram a kilogram.

Pojďme se zamyslet nad jednotkami, které se používají pro měření váhy v metrickém systému. Váhu dám do uvozovek, protože jednotky, kterými se budeme zabývat, kdybychom chtěli být přesní, jsou jednotky hmotnosti. Jak později pochopíte při hodinách fyziky, váha a hmotnost nejsou totéž. Jsou si ale příbuzné. Hmotnost říká kolik "matriálu" někde je. Kolik hmoty má těleso? Jak je těžké změnit jeho rychlost? Zatímco váha je síla, kterou je těleso přitahováno gravitací. V každodenním životě, pokud jsme na stejné planetě nebo ve stejné části planety, bude mít těleso s větší hmotností i větší váhu. A když bude mít větší váhu, bude mít i větší hmotnost. A proto jsou tyto pojmy často zaměňovány. Později uvidíme, že znamenají jiné věci. A protože cílem tohoto videa je naučit se něco o těchto jednotkách, budu tyto pojmy střídat. Použiji je jako v každodenním životě, ne v přesných fyzikálních definicích. Když chtějí lidé v metrickém systému změřit relativně lehkých objektů, nejčastěji použijí jednotku gram. Pro představu, kolik váží 1 gram, si můžete představit kancelářskou sponku. Normální kancelářská sponka váží asi 1 gram. Jedna žvýkačka, ani ne celé balení, pouze jedna žvýkačka váží asi 1 gram. Papírová bankovka váží asi 1 gram. Takže to skutečně není velká hmotnost. Kdybyste chtěli změřit věci v nám bližším měřítku, mohli byste zvětšit jednotku tisíckrát a dostat se na kilogramy. Jak jste si jistě všimli, přidali jsme předponu "kilo", tedy tisíc. Toto znamená 1000 gramů. Kdybyste si chtěli představit, kolik je kilogram, tak třeba hodně lidí měří svoji váhu v kilogramech. Já například vážím asi 70 kilogramů. A měřím 5' 9''. (175 cm) Jsem průměrné postavy a vážím 70 kilogramů. Kdybyste si tedy chtěli představit 1 kilogram, představte si litrovou láhev plnou pití, například vody. Vezmeme si například tu vodu. Litr si můžete představit jako krychli 10 centimetrů dlouhou, 10 centimetrů širokou a 10 centimetrů vysokou. Kdybyste ji naplnili vodou, její váha by byla 1 kilogram. Vím, že litrová krychle vody se moc často nevidí. Nebo byste si mohli představit, že jdete nakupovat a koupíte si 2 litry sodovky. Nebo si koupíte dvoulitrovou láhev čehokoli jiného, třeba vody. Dvoulitrová láhev sodovky váží... Vlastně dvoulitrová láhev vody váží... sodovka má totiž ještě jiné přísady, takže by váha nebyla přesná. Ale 2 litry vody váží přesně 2 kilogramy. Bavíme se pouze o té vodě, nebavíme se o té láhvi. Ale pro hrubou představu, kolik to váží, řekněme, že to jsou 2 kilogramy. Když už tedy měříte trochu větší věci, například přiměřené množství tekutin nebo podobně velkých těles, použití kilogramu dává největší smysl. Když měříte velmi lehká tělesa, nejspíše použijete gramy. Když někdo chce být velmi přesný, například v dávkování medicíny, kde už musíme být skutečně velice přesní, tak se někdy přechází na miligramy. Jeden miligram je 1/1000 gramu. A 1/1000 váhy jedné bankovky nebo 1/1000 váhy kancelářské sponky je už velmi, velmi, velmi, velmi málo. Takové měřítko se už v našem každodenním životě většinou nevyskytuje.
video