Přihlásit se

Poměry jako zlomky Jak vyjádříme poměr jako zlomek?

Zamysleme se nad jiným příkladem s poměry. V tomhle případě uvažujme poměr počtu jablek ku… Místo abychom brali poměr počtu jablek ku počtu pomerančů, tak hledejme počet jablek ku počtu ovoce, k celkovému množství ovoce, co tu máme. Doporučuji, abyste si pozastavili video a popřemýšleli o tom. Takže, kolik máme dohromady jablek? Máme 2, 4, 6, 8 jablek, takže celkem 8. A kolik máme dohromady ovoce? Máme 8 jablek a 3, 6, 9, 12 pomerančů. Takže celkový počet ovoce je 8 plus 12, máme 20 kusů ovoce. Takže tenhle poměr bude 8:20. Když bychom to chtěli psát s menšími čísly, tak můžeme obě čísla vydělit 4. 4 je jejich největší společný dělitel. Takže tohle je totéž jako poměr… 8 děleno 4 je 2 a 20 děleno 4 je 5. Takže 2:5. Dává to smysl? Rozdělíme-li všechno do skupin po 4, vlastně bych měl říct: rozdělíme-li všechno do 4 skupin. 1 skupina, 2 skupiny, 3 skupiny, 4 skupiny. To je nejvyšší počet skupin, do kterého můžeme ovoce rozdělit, aniž bychom museli jablka či pomeranče krájet. Vidíme, že v každé skupině na 2 jablka vychází 1, 2, 3, 4, 5 kusů ovoce. Na každá 2 jablka máme 5 kusů ovoce. A toto je dobrá příležitost k tomu, abychom zavedli nový způsob zápisu poměrů, a to je psaní zlomků. Takže tenhle poměr můžeme taky psát jako 2/5, jako zlomek 2/5. Ať do zlomku píšeme cokoliv, je důležité si uvědomit, co to znamená. Toto nám říká, jaký díl ovoce jsou jablka. Takže můžeme říct, že 2/5 ovoce, měl bych říct počtu ovoce, jsou rovny počtu jablek. Obyčejně říkáme 2/5 ovoce. 2/5 ovoce jsou jablka. Takže ještě jednou, tohle je jiný způsob, jak psát poměry. Můžeme říct poměr jablek ku ovoci, třeba zase 2:5, můžeme psát „ku" namísto téhle dvojtečky, můžeme přímo napsat slovo „ku", 2 ku 5, anebo můžeme říct 2/5, což se taky někdy čte jako „2 ku 5". Když to napíšeme takto, tak to můžeme také číst jako zlomek, podle potřeby. Ve větě bych toto četl jako „2/5 ovoce jsou jablka".
video