Přihlásit se

Znázornění opačných čísel na ose Zobrazení proměnných a jejich opaků na číselné ose

Tady máme číselnou osu s 0 uprostřed. A na této číselné ose jsme si vyznačili nějaká čísla. Vlevo na číselné ose máme číslo ‚a‘, pak tady máme číslo ‚b‘, které je o něco blíž 0 a napravo od 0 máme číslo ‚c‘. A pak tady máme několik tvrzení o nerovnosti. Teď chci, abyste zastavili video a zamysleli se, která tvrzení jsou pravdivá, která nejsou, a ke kterým nemáte dost informací, abyste to posoudili. Předpokládám, že už jste to udělali. Zkusili jste určit, co je pravda, co ne, a co nelze určit. Tak to zkusme dohromady. První tvrzení říká: -b je menší než -c. Víme jistě, že ‚b‘ je menší než ‚c‘. ‚B‘ je menší než ‚c‘. Jak to víme? No, ‚b‘ je na číselné ose nalevo od ‚c‘. Je to tak jednoduché. Takže to víme. Je to rozhodně pravda. Ale co ‚-b‘? Je -b menší než -c? Pojďme se zamyslet, kde leží ‚-b‘ na číselné ose. ‚-B‘ nakreslím žlutě. ‚-B‘ vlastně znamená opak ‚b‘. Takže pokud je ‚b‘ 1 dílek nalevo od 0, záporné ‚b‘ bude 1 dílek od 0 napravo. Takže tady tohle bude ‚-b‘. A teď, kde je ‚-c‘? ‚-C‘ doslova znamená opak ‚c‘. ‚C‘ je 1, 2, 3, 4, 5 dílků napravo od 0, takže ‚-c‘ bude 1, 2, 3, 4, 5 dílků nalevo od 0. Nakreslím to odlišnou barvou. ‚-C‘ bude fialově. Tohle je ‚-c‘. Takže si to porovnejme. Je -b menší než -c? Ne, ‚-b‘ je na číselné ose napravo od ‚-c‘. ‚-B‘ je větší než ‚-c‘. Takže to není pravda. ‚-B‘ je napravo od ‚-c‘. ‚-B‘ je větší než ‚-c‘. Pokud je to matoucí, tak si to představte takto. Protože ‚b‘ je záporné číslo, ‚-b‘ bude kladné číslo. A protože ‚c‘ je kladné číslo, ‚-c‘ bude záporné číslo. A to, že bude kladné číslo větší než záporné, dává perfektní smysl. A tady vidíte, že je na číselné ose ‚-b‘ napravo od ‚-c‘. Tohle tedy můžeme vyloučit. Takže další otázka: je ‚-b‘ větší než 0? ‚-B‘ už jsme vyřešili, to bude 1 napravo, tedy 1 dílek napravo, protože nevíme, kolik ty dílky reprezentují. Ale bude to napravo od 0. Je to větší než 0 a tvrzení je pravdivé. Dobře. Je ‚a‘ větší než ‚b‘? Pojďme se podívat. ‚A‘ je na číselné ose nalevo od ‚b‘. ‚A‘ je tedy zápornější než ‚b‘. ‚A‘ je tedy menší než ‚b‘, ne větší, tedy to není pravda. Aby něco bylo větší, muselo by to být napravo. Aby bylo ‚a‘ větší než ‚b‘, by ‚a‘ muselo být napravo od ‚b‘. Vidíme ale, že je ‚a‘ nalevo, takže ‚a‘ je menší než ‚b‘. Dobře, tak ještě jeden. ‚-A‘ je větší než ‚c‘. Víme, že ‚a‘ není větší než ‚c‘, protože je od ‚c‘ nalevo. ‚A‘ je záporné číslo nalevo od 0, ‚c‘ je kladné číslo napravo od 0. Ale co ‚-a‘? Pojďme si to nakreslit. Použiju barvu, kterou tu ještě nemám. Kde bude ‚-a‘? ‚A‘ je 1, 2, 3, 4, 5, 6 dílků nalevo od 0. Takže ‚-a‘ bude 6 dílků napravo od 0. Pojďme to spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže ‚-a‘ bude tady napravo. A všimněte si, ‚-a‘ je napravo od ‚c‘, takže ‚-a‘ je větší než ‚c‘. Je to pravda. A pokud vás to zmate a řeknete si, že to vypadá záporně, tak jak to může být větší než kladné, uvědomte si, že ‚a‘ je samo o sobě záporné číslo a leží 6 dílků nalevo. Takže pokud vezmete opak, získáte kladné číslo. Budete 6 dílků napravo. A ‚c‘, které už kladné číslo bylo, je jen 5 dílků napravo. Takže záporné ‚a‘, které bude kladné, bude větší než ‚c‘, protože je napravo od ‚c‘.
video