Znázornění opačných čísel na ose Zobrazení proměnných a jejich opaků na číselné ose

video